Јавне расправе

На страницама Јавних расправа сви заинтересовани могу слати коментаре, сугестије и прилагати документе у вези са предметом јавне расправе.

  • Коментаре и сугестије у вези са предметом јавних расправа сви заинтересовани могу слати, искључиво у писаном облику, посредством Web сајта министарства, електронском поштом, факсом или поштом.
  • Сваки коментар мора да садржи контакт податке подносиоца (најмање пуно име, број телефона и е-mail адресу).
  • Сви коментари и прилози који стигну путем електронске поште биће објављени на Web сајту министарства. Сви коментари и прилози који стигну путем факса и поште биће скенирани и објављени.
  • Записници и/или аудио снимци дискусија на округлим столовима биће такође објављени на Web сајту.
  • Поверљиви подаци у вези са датим коментарима морају бити издвојени у посебан документ – анекс. Анекси са поверљивим подацима неће бити објављивани на Web сајту, али ће бити објављен податак о томе да је уз коментар послат анекс са поверљивим подацима. Конкретни коментари и сугестије у вези са предметом јавне расправе не могу бити означени као тајни и не могу бити део анекса са поверљивим подацима.
  • Министрство задржава право да не објави у целини или делимично недоличне или неисправно послате коментаре, али може објавити податак о томе да су такви коментари примљени.

Извештаје са јавних расправа може погледати на следећој страници.

 

 

10.12. 2021.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 08. децембра 2021.

Јавне расправе
/ 10.12.2021.
02.12. 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одбор за привреду и финансије  Владе Републике Србије, на седници од 01.  децембра  2021.

Јавне расправе
/ 02.12.2021.
19.11. 2021.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Предлогу програма заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године са Акционим планом

Одбор за привреду и финансије  Владе Републике Србије, на седници од 17. новембра 2021.

Јавне расправе
/ 19.11.2021.
18.11. 2021.

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом закона о процени утицаја на животну средину

На основу члана 77. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 41. став 1. тачка 3.

Јавне расправе
/ 18.11.2021.
18.11. 2021.

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са Нацртом закона о стратешкој процени утицаја на животну средину

На основу члана 77. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 41. став 1. тачка 3.

Јавне расправе
/ 18.11.2021.
17.11. 2021.

Јавни позив за учешће јавности у процесу консултација у вези са првим Нацртом закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанцe

На основу члана 77. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана 41. став 1. тачка 3.

Јавне расправе
/ 17.11.2021.
14.10. 2021.

Јавни позив за учешће у Јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом

Одбор за привреду и финансије  Владе Републике Србије, на седници од  13. октобра 2021.

Јавне расправе
/ 14.10.2021.
16.09. 2021.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о предлогу програма управљања отпадом у Републици Србији за период од 2021. до 2024. године.

Одбор за привреду и финансије  Владе Републике Србије, на седници од 15. септембра 2021.

Јавне расправе
/ 16.09.2021.
26.07. 2021.

ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „УВАЦˮ

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр.

Јавне расправе
/ 26.07.2021.
03.06. 2021.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о заштити од буке

Одбор за привреду и финансије  Владе Републике Србије, на седници од 02.  јуна 2021.

Јавне расправе
/ 03.06.2021.