Државни секретари

Јелена Танасковић

Адреса: Булевар Михајла Пупина 2,
11070 Нови Београд
e-адреса: jelena.tanaskovic@eko.gov.rs


Ивана Хаџи Стошић

Адреса: Булевар Михајла Пупина 2,
11070 Нови Београд
e-адреса: ivana.h.stosic@eko.gov.rs


Александар Дујановић

Адреса: Булевар Михајла Пупина 2,
11070 Нови Београд
e-адреса: aleksandar.dujanovic@eko.gov.rs


Иван Карић

Адреса: Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
e-адреса: ivan.karic@ekologija.gov.rs


Роберт Јакша

Адреса: Булевар Михајла Пупина 2,
11070 Нови Београд
e-адреса: robert.jaksa@eko.gov.rs