Државни секретари

Александар Дујановић

Адреса: Булевар Михајла Пупина 2,
11070 Нови Београд
e-адреса: aleksandar.dujanovic@eko.gov.rs


Роберт Јакша

Адреса: Булевар Михајла Пупина 2,
11070 Нови Београд
e-адреса: robert.jaksa@eko.gov.rs


Сандра Докић

Адреса: Булевар Михајла Пупина 2,
11070 Нови Београд
e-адреса: sandra.dokic@eko.gov.rs


Сара Павков

Адреса: Булевар Михајла Пупина 2,
11070 Нови Београд
e-адреса: sara.pavkov@eko.gov.rs


Ивана Хаџи Стошић

Адреса: Булевар Михајла Пупина 2,
11070 Нови Београд
e-адреса: ivana.h.stosic@eko.gov.rs