Државни секретари

Јелена Танасковић

Адреса: Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
e-адреса: jelena.tanaskovic@ekologija.gov.rs

Александар Дујановић

Адреса: Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
e-адреса: aleksandar.dujanovic@ekologija.gov.rs

Иван Карић

Адреса: Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
e-адреса: ivan.karic@ekologija.gov.rs

Роберт Јакша

Адреса: Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
e-адреса: robert.jaksa@ekologija.gov.rs