ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ОТПАДНИМ МУЉЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2023-2032 ГОДИНЕ

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 11. јануара 2023. године, усвојио је Закључак 05 Број 353-152/2023 са Програмом јавне расправе о Предлогу програма управљања отпадним муљем у Републици Србији за период 2023-2032 године.

Министарство заштитe животне средине позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Предлога програма управљања отпадним муљем у Републици Србији за период 2023-2032 године и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Јавна расправа спроводи се од 16. јануара до 6. фебруара 2023. године.

Програм јавне расправе о Предлогу програма управљања отпадним муљем у Републици Србији за период 2023-2032 године, објављује се на интернет страници Министарства заштите животне средине и Порталу е-консултација.

Закључак о спровођењу јавне расправе, Програм јавне расправе о Предлогу програма, са текстом Предлога програма, можете преузети ОВДЕ.

Јавну расправу о Предлогу програма, Министарство заштите животне средине одржаће у форми видео конференције или на други могући начин, а јавност ће бити благовремено обавештена о тачном времену и начину спровођења планираних активности у оквиру јавне расправе о Предлогу програма.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству заштите животне средине на Обрасцу за коментаре ОВДЕ или путем електронске поште на e-mail адресу: sekretarijat@eko.gov.rs или поштом на адресу Министарство заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, са назнаком: "За јавну расправу о Предлогу програма управљања отпадним муљем у Републици Србији за период 2023-2032 године".