Контакт

Контакт информације Министарства заштите животне средине

Кабинет министра

Булевар Михајла Пупина 2
11070 Београд
Телефон: 011/3110-271; 011/3110-245
Факс: 011/3110-298
email: eko.kabinet@eko.gov.rs


Служба за комуникацију и сарадњу са медијима

Булевар Михајла Пупина 2
11070 Београд
Телефон:
Факс: 011/3110-298
email: eko.press@eko.gov.rs


Секретаријат министарства

Булевар Михајла Пупина 2
11070 Нови Београд
Телефон: 011/3014-325
email: sekretarijat@eko.gov.rs

Одељење за јавне набавке, Телефон: 011/3132-576


Сектор за финансијско управљање и контролу

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/31-32-849
email: finansije@eko.gov.rs

Одељење Буџета, Телефон: 011/3132-849
Одељење за спровођење економских инструмената у области заштите животне средине, Телефон: 011/2277-442


Сектор за управљање животном средином

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/3132-572
Факс: 011/31-32-574
email: upravljanje@eko.gov.rs


Сектор за заштиту природе, ваздуха и озонског омотача

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/3131-359
email: priroda@eko.gov.rs


Сектор за међународну сарадњу, пројекте и климатске промене

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/31-31-357
email: projekti@eko.gov.rs


Сектор за управљање отпадом и отпадним водама

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Телефон: 011/3131-358
email: otpad@eko.gov.rs


Сектор за надзор и превентивно деловање у животнoj средини

др Ивана Рибара 91
11070 Нови Београд
Телефон: 011/2285-090
Факс: 011/22-85-092
email: inspekcija@eko.gov.rs

Контакт телефони инспектора ван Београда 

Седиште Адреса Телефон/факс
Београд Ул. Др. Ивана Рибара бр. 91 011/2287-691
Нови Сад Ул. Булевар Михајла Пупина 10
канцеларија се налази на адреси Булевар ослобођења бр. 27/1
021/450-099
Вршац Ул. Светосавски трг 10 013/835-445
013/835-542
Кикинда Трг српских добровољаца бр. 12 0230/435-155
Шид Ул. Огњена Прице 23,
канцеларија се налази у ул. Карађорђева бр. 2
022/711-852
Шабац Ул. Господар Јевремова 6/3, 
канцеларија се налази у ул. Цара Душана бр. 1 у пословном центру Тријумф

015/351-016
015/351-017

Мали Зворник Ул. Краља Петра I бр. 38 015/472-130
Ужице Ул. Димитрија Туцовића  бр. 52, 
канцеларија се налази у ул. Главна бр. 52
031/510-274
Прибој Ул. 12. јануар бр. 108 033/2445-436
Краљево Трг Јована Сарића бр. 3 036/313-825
036/308-720
Чачак Ул. Жупана Страцимира бр. 2 032/343-960
Нови Пазар Ул. АВНОЈ-а бб 020/313-091
Косовска Митровица Ул. Немањина бр. 48
Крагујевац Ул. Саве Ковачевића бр. 7 034/338-256
Јагодина Ул. Кнегиње Милице бр. 80 А 035/241-947
035/224-515
Велика Плана Ул. Николе Пашића бр. 15 026/514-932
Крушевац Ул. Балканска бр. 63 037/444-997
Пожаревац Ул. Дринска бр. 2 012/510-530
Смедерево Трг Републике бр. 5 026/611-277
Бор Ул. Моше Пијаде бр. 19 030/424-382
Зајечар Ул. Генерала Гамбете бр. 44, 
канцеларија се налази у Ул. Пана Ђукића 1
019/428-900
Ниш Ул. Страхинића бана бб 018/505-159
018/505-141
018/505-153
018/505-132
Пирот Ул. Српских владара бр. 83 010/312-545
Димитровград ГП Градина, Пирот 010/360-812
Врање Ул. Матије Гупца бр. 2 017/414-837
Лесковац Ул. Пане Ћукића бр. 9 016/214-006
Велико Градиште Ул. Житни Трг бр. 1
Кладово Ул. Саве Ковачевића  бр. 1 019/803-809
Владичин Хан Ул. Светосавска бр. 1,
канцеларија се налази у ул. Светосавска бр. 39
017/471-906