Обавештење о израђеном нацрту интегрисане дозволе за оператера IMPOL SEVAL Valjaonica aluminijuma a.d. Севојно

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

24.06.2024.

Обавештење о израђеном нацрту ревизије интегрисане дозволе за оператера ,,ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVAˮ doo

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

17.04.2024.

Обавештење о израђеном нацрту интегрисане дозволе за оператера ,,Електропривреда Србије АД Београд – Огранак ,,ТЕ-КО КОСТОЛАЦˮ

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

08.04.2024.

Обавештење о израђеном нацрту интегрисане дозволе за оператера „ЗОРКА-ОПЕКА“ д.о.о.

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

10.11.2023.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера Титан Цементара Косјерић д.о.о.

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

07.06.2023.

Израђен нацрт интегрисане дозволе - "ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA"д.о.о. Шабац

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.

26.12.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ о израђеном нацрту интегрисане дозволе

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

01.09.2022.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера Титан Цементара Косјерић д.о.о.

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.

26.07.2022.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера HBIS GROUP SERBIA Iron & Steel, д.о.о. Београд

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:

 

15.06.2022.

Нацрт ревизије интегрисане дозволе за оператера ,,Мессер Техногас“ А.Д.Београд

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

06.06.2022.