Нацрт за ревизију интегрисане дозволе постројење „МORAVACEM“ d.о.о. Поповац

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

16.12.2021.

Нацрт интегрисане дозволе за постројење ИГМ „МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

01.11.2021.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера AПАТИНСКА ПИВАРА ДОО Апатин

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.

25.06.2021.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера Carlsberg Srbija d.o.o.

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

15.06.2021.

Нацрт интегрисане дозволе за постројење CRH (Srbija) d.о.о. Поповац

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.
03.06.2020.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера „VIBAC BALCANI“ d.o.o.

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.
10.02.2020.

Нацрт интегрисане дозволе за постројење ИГМ „МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац, Огранак Мала Плана

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.
05.08.2019.

Нацрт интегрисане дозволе од оператера „МESSER TEHNOGAS“ А.D. Београд

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.
16.01.2019.

Нацрт решења о ревизији интегрисане дозволе за оператера ''Messer Tehnogas'' AД

На основу члана 12, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.
04.10.2018.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера ''Yunirisk'' d.о.о.

На основу члана 12., став 6, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

17.08.2018.