Нацрт интегрисане дозволе за оператера Титан Цементара Косјерић д.о.о.

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

07.06.2023.

Израђен нацрт интегрисане дозволе - "ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA"д.о.о. Шабац

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.

26.12.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ о израђеном нацрту интегрисане дозволе

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

01.09.2022.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера Титан Цементара Косјерић д.о.о.

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.

26.07.2022.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера HBIS GROUP SERBIA Iron & Steel, д.о.о. Београд

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:

 

15.06.2022.

Нацрт ревизије интегрисане дозволе за оператера ,,Мессер Техногас“ А.Д.Београд

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

06.06.2022.

Нацрт за ревизију интегрисане дозволе постројење „МORAVACEM“ d.о.о. Поповац

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

16.12.2021.

Нацрт интегрисане дозволе за постројење ИГМ „МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

01.11.2021.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера AПАТИНСКА ПИВАРА ДОО Апатин

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.

25.06.2021.

Нацрт интегрисане дозволе за оператера Carlsberg Srbija d.o.o.

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

15.06.2021.