Захтеви за одлучивање о потреби

''Рудник'' д.о.о Рудник - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатацијe полиметаличних руда лежишта ''Рудник'' – Рудник

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

27.01.2023.

Народне банке Србије, Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Београд - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину

На основу члана 10. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

29.12.2022.

Дом здравља Вождовац - Захтев за одлучивање о потреби за пројекат третман инфективног медицинског отпада

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

09.12.2022.

''ТРАНСВЕР'' д.о.о., Рума - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Саве, КО Мрђеновац, на територији града Шапца

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

09.12.2022.

''РАПИД'' д.о.о, из Руме - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из корита реке Саве, КО Дреновац, на територији града Шапца

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

09.12.2022.

САТР ''АЛЕХ-Р'', из Свилајнца, Димитрија Катића - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из реке Велике Мораве

На основу чл. 10. став 1, члана 29. став 1. и члана 33. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине, даје следеће

30.11.2022.

Дом здравља Ниш - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта: Постројење за третман медицинског инфективног отпада Дома здравља Ниш

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

24.11.2022.

Општа болница Петровац на Млави - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Постројења за складиштење инфективног медицинског отпада

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

24.11.2022.

''ХИДРО-БАЗА АГРЕГАТИ'' д.о.о, из Београда - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речних наноса из корита реке Дунав

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

04.11.2022.

''ХИДРО-БАЗА АГРЕГАТИ'' д.о.о, из Београда - Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речних наноса из корита реке Дунав

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

04.11.2022.