Извештаји са јавних расправа

12.07. 2021.

Извештај о Јавној расправи о Нацрту закона о зашити од буке у животној средини

Јавна расправа о Нацрту закона о заштити од буке у животној средини вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јав

Извештаји са јавних расправа
/ 12.07.2021.
26.05. 2021.

Извештај о Јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спро

Извештаји са јавних расправа
/ 26.05.2021.
14.01. 2021.

Јавни увид о Нацрту уредбе о проглашењу и студији заштите Предела изузетних одлика „Овчарско-Кабларска клисураˮ

uredba

Извештаји са јавних расправа
/ 14.01.2021.
11.06. 2020.

Извештај о јавној расправи о Предлогу Стратегије нискоугљеничног развоја са Акционим планом Републике Србије

Јавна расправа о Предлогу Стратегије нискоугљеничног развоја са Акционим планом Републике Србије (у даљем тексту: Предлог стратегије) вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије

Извештаји са јавних расправа
/ 11.06.2020.
20.12. 2019.

Извештај са јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом (у даљем тексту Нацрт закона) спроведена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Срби

Извештаји са јавних расправа
/ 20.12.2019.
25.11. 2019.

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ, ЈАВНОЈ РАСПРАВИ И ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ НАЦРТА УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „КАЛЕМЕГДАНСКИ РТ”

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештаји са јавних расправа
/ 25.11.2019.
15.11. 2019.

Јавне консултације о Нацрту закона о одговорности за штету према животној средини

Поводом Нацрта закона о одговорности за штету према животној средини, у сарадњи Министарства заштите животне среди

Извештаји са јавних расправа
/ 15.11.2019.
05.11. 2019.

Јавне консултације о Нацрту закона о одговорности за штету према животној средини

5. новембар 2019. године

Крагујевац

 

Извештаји са јавних расправа
/ 05.11.2019.
25.10. 2019.

Јавне консултације о Нацрту закона о одговорности за штету према животној средини

Извештаји са јавних расправа
/ 25.10.2019.
11.10. 2019.

ИЗВЕШТАЈ са Јавних консултација за Нацрт закона о одговорности за штету према животној средини, одржаних 11. октобра 2019. године

Јавне консултације за Нацрт закона о одговорности за штету према животној средини је отворио Слободан Перовић, помоћник министра за Сектор за стратешко планирање и пројекте a затим се Оливера Зуров

Извештаји са јавних расправа
/ 11.10.2019.