Извештаји са јавних расправа

18.05. 2022.

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НАЦРТА УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПЛАНИНА ЦЕР”

 

 I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештаји са јавних расправа
/ 18.05.2022.
28.01. 2022.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022.-2024. ГОДИНЕ

Јавна расправа о Предлогу програма развоја циркуларне економије у Републици Србији за период 2022-2024.

Извештаји са јавних расправа
/ 28.01.2022.
19.01. 2022.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022- 2031.ГОДИНЕ

Јавна расправа о Предлогу програма управљања отпадом у Републици Србији је спроведена у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије 05 Број:

Извештаји са јавних расправа
/ 19.01.2022.
18.01. 2022.

Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце

Јавна расправа о Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Р

Извештаји са јавних расправа
/ 18.01.2022.
23.12. 2021.

Извештај са Јавне расправе о Предлогу програма заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године са Акционим планом

Јавна расправа о Предлогу програма заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030.

Извештаји са јавних расправа
/ 23.12.2021.
14.12. 2021.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ЈАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У поступку припреме Нацртa закона о процени утицаја на животну средину, Министарство заштите животне средине спровело је јавне консултације о Нацрту закона у периоду од 1

Извештаји са јавних расправа
/ 14.12.2021.
14.12. 2021.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ЈАВНИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА О НАЦРТУ ЗАКОНА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

У поступку припреме Нацртa закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Министарство заштите животне средине спровело је јавне консултације о Нацрту закона у п

Извештаји са јавних расправа
/ 14.12.2021.
03.12. 2021.

Извештај о спроведеним јавним консултацијама о Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце

У поступку припреме Нацртa закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце, Министарство заштите животне средине спровело је јавне консултациј

Извештаји са јавних расправа
/ 03.12.2021.
12.07. 2021.

Извештај о Јавној расправи о Нацрту закона о зашити од буке у животној средини

Јавна расправа о Нацрту закона о заштити од буке у животној средини вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јав

Извештаји са јавних расправа
/ 12.07.2021.
26.05. 2021.

Извештај о Јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити природе вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спро

Извештаји са јавних расправа
/ 26.05.2021.