Решење о одбацивању захтева "Рад Рашо" д.о.о. Ужице

"MARLO GREEN" д.о.о, Београд - поништај Решења

На основу члана 10. став 7. и члана 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

23.09.2022.

„TRAYAL Korporacija” AD,Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Погона за конфекционирање и комплетирање полупроизвода у неелектрични детонатор система „НОНЕЛ“

„TRAYAL Korporacija” AD,Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину можете преузети 

05.04.2022.

„TRAYAL Korporacija” AD, Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Погона за производњу униформно цилиндрично намотане гориве траке, са пратећим енергетским и инф

„TRAYAL Korporacija” AD, Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину можете преузети 

05.04.2022.

„TRAYAL KOРПОРАЦИЈА“ А.Д. Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: „Изградња Еко Парк Трајал Крушевац-Постројење за третман отпада плазма поступком и инсинерацијом

„TRAYAL KOРПОРАЦИЈА“ А.Д.

05.04.2022.

Elixir Prahovo” d.o.o. Prahova - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: за изградњу постројења за млевење фосфата, моста транспортера са траком, цевовода пнеуматског транспорта самлевеног фосфата

Elixir Prahovo” d.o.o.

05.04.2022.

„ELIAS ECO“ D.O.O. Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Спалионица медицинског отпада на локацији у Пожаревцу КП бр.19331/1 КО Пожаревац

„ELIAS ECO“ D.O.O.

05.04.2022.

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“- Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“- Решење о одбацивању захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину можете преузети 

24.03.2022.

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат реконструкције постојећег моста преко Гарашког језера на државном путу IIA реда бр.150, деоница Аранђеловац (Букуља) – Белановци, на км 42+276.798 преко Гарашког

08.02.2022.