Финансијска подршка пројектима организација цивилног друштва

Збирни извештај о реализованој финансијској подршци пројеката цивилног друштва из буџетских средстава опредељених за 2020. годину

Извештај се објављује у складу са  чланом 21.

15.07.2021.

Годишњи план расписивања јавног конкурса за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2021. години

У складу са чл. 4.

29.01.2021.

Списак пројеката Организација цивилног друштва изабраних за суфинансирањеу 2020. години

По расписаном Јавном конкурсу за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2020. години, од 31. јануара 2020.

23.10.2020.

Извештај о реализованој финансијској подршци пројектима организација цивилног друштва у 2019. години

У складу са чланом 21.

23.10.2020.

Извештај о реализованој финансијској подршци пројектима организација цивилног друштва у 2018. години

У складу са чланом 21.

30.12.2019.