Решења о потреби израде процене утицаја

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката – фаза 2 у оквиру комплекса аеродрома „Никола Тесла“, КО Сурчин, град Београд

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

19.09.2023.

Решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат припремни радови за темељну јаму  апартмански објекат „Небеске столице 3“ Копаоник

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

08.09.2023.

Решење којим се утврђује да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат: изградњa канализационе инфраструктуре од излазне станице кабинске жичаре-гондоле „Брзеће-Мали Караман“ до планинског дома „Ртањ“ на Копаонику

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

07.09.2023.

Добрићево Ћуприја ДН 450 - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нове деонице транспортног гасовода МГ-08 од стационаже km 63+350 до стационаже km 65+506 на постојећем гасоводу МГ-08

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

05.09.2023.

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, Београд - Решење којим се одлучује да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција друмског моста "Сушица 4" преко реке Сушице на км 123+465 државног пута IБ реда, бр.28, деоница Сушица-Кремна

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

05.09.2023.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат замена бетонске риголе на платформи „А“, на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду, на к.п. бр. 5265 К.О. Сурчин

На основу чл. 10, став 5., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

28.08.2023.

„Матис-Зетаградња" д.о.о. Београд - Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта Фазне изградње апарт хотела, 2По+ЗСу+Пр+2СЕЗПк на КП бр. 151 738 КО Копаоник, на површини 6257m2, општина Рашка

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

23.08.2023.

ЈП „Србијагас“ Нови Сад. - Решење да није потребна израда Студије о процени утиц. на жив. сред. пројекта измештања гасоводних објеката угрожених изградњом државног пута IБ реда, деонице Аутопута Е-75 Београд - Ниш – Пожаревац – Велико Градиште – Голубац

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

18.08.2023.

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње стамбено- пословног објекта у блоку 16, Београд на води на КП бр. 1508/402, 1508/403, 1508/404 КО Савски венац, Београд

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

08.08.2023.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње главне мерно-регулационе станице (ГМРС) ''Аутопут''

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

07.08.2023.