Издате дозволе

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење CRH (Srbija) d.о.о. Поповац

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.
26.10.2020.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „VIBAC BALCANI“ d.o.o.

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.
02.06.2020.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење ИГМ „МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.
28.11.2019.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење „МESSER TEHNOGAS“ А.D. Београд, „Фабрикa Краљево“ у Краљеву

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.
24.04.2019.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење ИГМ „ОПЕКА“ д.о.о. Смедеревска Паланка

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.
10.01.2019.

Решење о ревизији интегрисане дозволе за оператера ''Мессер Техногас'' AД

На основу члана 15, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.
16.11.2018.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера TИТАН ЦЕМЕНТАРА КОСЈЕРИЋ д.о.о.

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.
17.07.2018.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o. Шабац

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.
06.06.2018.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење „ЗОРКА-КЕРАМИКА“ д.о.о. Шабац

На основу члана 15, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.
20.04.2018.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера Фабрика соли метала Бор

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.
05.04.2018.