Издате дозволе

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“д.о.о. Шабац

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:

22.03.2023.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера "FCC EKO" доо Београд, Огранак Лапово

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.

10.03.2023.

Косјерић Д.О.О. Косјерић - Решење о продужењу важења интегрисане дозволе

На основу члана 15. став 4, а у вези са чланом 21. и чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.

23.12.2022.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера HBIS GROUP SERBIA Iron & Steel, д.о.о., Београд, огранак Смедерево

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.

02.08.2022.

Решење о ревизији интегрисане дозволе за оператера „Мессер Техногас“ А.Д. Београд

На основу члана 20., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

27.07.2022.

Решење о ревизији интегрисане дозволе оператеру „МORAVACEM“ d.о.о. Поповац

На основу члана 18., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

21.03.2022.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење ИГМ ,,МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

16.12.2021.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера APATINSKA PIVARA DOO APATIN

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: 

30.08.2021.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „CARLSBERG SRBIJA” д.о.о. Челарево

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр.

30.08.2021.

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење MORAVACEM d.о.о. Поповац

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:  

26.10.2020.