Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја

„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ огранак Београд - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта, изградња привременог објекта бетонске базе „Подунавци“

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

24.10.2023.

„BTK REAL ESTATE DEVELOPMENT DOO“ Параћин - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта фазне изградње туристичког комплекса у оквиру целине „Етно насеље“

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

07.09.2023.

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта изградње државног пута IВ реда, Ужице-Кадињача-Бајина Башта, деоница обилазак Ужица, на потезу Злативорски пут

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

29.08.2023.

„Bechtel ENKA UK Limited“ огранак Београд - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградња привремених објеката - КО Богдање, општина Трстеник

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

14.08.2023.

Градска управа града Београда - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазна изградња постројења за пречишћавање отпадних вода

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

08.08.2023.

„Bechtel ENKA UK Limited“ огранак Београд-Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградња привремених објеката-бетонске базе и постројења за сепарацију и прање агрегата„Богдање“општина Трстеник

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

18.07.2023.

Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта Производни комплекс за аутомобилску индустрију MINTH, са пратећим објектима и инфраструктуром, Град Шабац

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

14.06.2023.

Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције одељења за ручно секундарно паковање “High Potent” производа и стандардних фармацеутских производа, КО Земун Поље

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

01.06.2023.

„Аеродроми Србије“ д.о.о., Ниш - Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња рулне стазе са припадајућом изолованом позицијом за паркирање ваздухоплова на аеродрому „Константин Велики“

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

20.03.2023.

Решење о потреби и о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта ''Индустријски комплекс Minth Automotive Europe – производни објекат VI'', град Лозница

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

27.12.2022.