Решење о одређивање обима и садржаја

Решење о одређивању обима и садржаја  Студије о процени утицаја на животну средину - фазна изградња деонице аутопута Е-761 од Крушевца (Кошеви) до Адрана km 27+600 – km 81+476.86 на секторима Крушевац (Кошеви) – Медвеђа

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.
27.11.2020.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње разводног гасовода РГ 09-4/2 Александровац – Копаоник – Нови Пазар – Тутин

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

02.09.2020.

Решење којим се носиоцу пројекта „Бео чиста енергија“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада и депонијског гаса на локацији Винча

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
19.08.2020.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег производног погона за производњу минералних ђубрива у оквиру комплекса ''Elixir Zorka''

На основу чл. 14. став 4, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.
05.06.2020.

Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат постројења за управљање опасним отпадом - складиштење и третман,  на к.п. 3520/6, 3520/9, 3520/10, 3525/3 и 3524/2 К.О. Врчин

На основу чл. 14. став  1. и 4. и чл. 15. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
03.06.2020.

Решење којим се носиоцу пројекта „Инфраструктура железнице“а.д., Београд, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта  реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица (Путничка) – Чикерија-Бачалмаш-Баја

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
21.05.2020.

Решење којим се одређује обим и садржај Студијe о процени утицаја на животну средину пројекта Промене намене просторије бр. 24 из складишта готовог производа у производну целину линије Маргарита 2

На основу чл. 14. став 4., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр.
14.05.2020.

Решење којим се носиоцу пројекта „Еksplozivi Rudex“ д.о.о. Београд, одређује обим и садржај за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта Погона за производњу патронираних емулзионих експлозива, емулзионих матрица, тешког АНФО-а и АНФО експлозива и Руднел система

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
27.12.2019.

Решење којим се одређује обим и садржај Студијe о процени утицаја на животну средину пројекта Реконструкцијe дела Топле ваљаонице

На основу чл. 14. став 4., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр.
21.11.2019.

Решење о одређивању обима и садржаја ажуриране Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за производњу креча капацитета 350t/dan на платоу каменолома „Суводо“

На основу чл. 10. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.
11.11.2019.