Решење о одређивању обима и садржаја

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње погона за производњу славина у Ваљеву – Ливница

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) даје следеће

28.10.2022.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта eксплоатација кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Куларе“, село Јабуковац код Неготина

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

26.10.2022.

ЈП „Путеви Србије“ - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – фазнe изградњe I фазе Северне обилазнице града Крагујевца

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

10.10.2022.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције производних агрегата на ХЕ Врла 1, ХЕ Врла 2, ХЕ Врла 3 и ХЕ Врла 4, чији се објекти налазе на територији СО Сурдулица и СО Владичин Хан

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

10.10.2022.

„Београдски метро и воз“  Београд - Решење којим се носиоцу пројекта ЈКП за изградњу и обаваљање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта  изградње објекта

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

12.09.2022.

''MARLO GREEN'' д.о.о, из Београда, ул. Генерала Никодија Стефановића 3 - Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за управљање медицинским отпадом

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

 

16.08.2022.

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – фазне изградње брзе саобраћајнице - државног пута IБ реда од чвора Душановац до краја КО Прахово и реконструкцију делова државних пут

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

09.08.2022.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – изградња моста преко реке Дунав код Аде Хује са приступним петљама и делом Вишњичке улице

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

27.06.2022.

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. Бор - Решење којим се одређује обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Повећање капацитета фабрике креча „Заграђе“

На основу члана 14. став 4. и члана 29.

23.06.2022.

ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282 11050 Београд 22-Решење којим се одлучује да је потребна процена и утврђује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта тунела испод превоја Кадињача на државном путу IБ реда бр. 2

На основу чл. 10. став 7. и члана 29.

29.04.2022.