Решење о одређивању обима и садржаја

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње комплекса постројења за пречишћавање отпадних вода на КП бр. 6089, КO Краљево у Краљеву

На основу чл. 14. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

27.11.2023.

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – изградња брзе саобраћајнице IБ реда: Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост)

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

03.11.2023.

„Инфраструктура железнице Србије“, Београд - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – реконструкција железничке пруге Београд (Центар) – Ресник – Пожега – Врбница – државна граница са Црном Гором

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

11.10.2023.

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – изградња брзе саобраћајнице IБ реда: Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост)

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

29.09.2023.

„Serbia Zijin Copper“ д.о.о. Бор - Решење којим се носиоцу пројекта одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта проширења површинског копа Велики Кривељ према севереозападу за капацитет 10,6 х 106 тона руде годишње

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

18.09.2023.

Hansgrohe d.o.o. - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о проц. утиц. на жив. сред. пројекта изградње погона за производњу славина у Ваљеву – Ливница, фаза 3 – галванизација, у оквиру производног комплекса, на кп број 18722 KО Ваљево, Град Ваљево

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

24.08.2023.

„Serbia Zijin Copper“ d.o.o. - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта надвишења флотацијског јаловишта „РТХ“ КО Бор 2, на територији града Бора

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

03.07.2023.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објеката комплекса аутомобилске индустрије Minal – фаза II, на к.п. број 2780/47 КО Мајур, Град Шабац

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

03.07.2023.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта eксплоатације мермера као техничког грађевинског камена на површинском копу ''Отроци'' код Краљева

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

28.06.2023.

„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, Београд - Решење којим се одређује обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта:Уградња секундарних мера за смањење азотних оксида на блоковима ТЕНТ А3-А6 у ТЕ „Никола Тесла А“ на делу КП 1934/1КО Уровци

На основу члана 14. став 4. и члана 29.

13.06.2023.