Решење о одређивању обима и садржаја

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 2x400 kV ТС Бајина Башта – државна граница ЦГ и државна граница БиХ

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

25.05.2023.

Решење о потреби и одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција дела постојећег објекта бр. 1, Галеника на кат. парцели КО Земун поље

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), даје следеће

19.05.2023.

ЈП „Електропривреда Србије“ огранак РБ „Колубара“ Лазаревац - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

07.04.2023.

„БЕО ЧИСТА ЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Београд - Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нове депоније са пратећим садржијама на локацији Винча, Градска општина Гроцка, Град Београд

На основу чл. 14. и  29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

08.03.2023.

„Коридори Србије“ д.о.о Београд - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат аутопут Београд-Зрењанин-Нови Сад

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

10.02.2023.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње погона за производњу славина у Ваљеву – Ливница

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) даје следеће

28.10.2022.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта eксплоатација кречњака као сировине за техничко грађевински камен у лежишту „Куларе“, село Јабуковац код Неготина

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

26.10.2022.

ЈП „Путеви Србије“ - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – фазнe изградњe I фазе Северне обилазнице града Крагујевца

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

10.10.2022.

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције производних агрегата на ХЕ Врла 1, ХЕ Врла 2, ХЕ Врла 3 и ХЕ Врла 4, чији се објекти налазе на територији СО Сурдулица и СО Владичин Хан

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

10.10.2022.

„Београдски метро и воз“  Београд - Решење којим се носиоцу пројекта ЈКП за изградњу и обаваљање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину  пројекта  изградње објекта

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

12.09.2022.