Упис у Евиденцију правних лица и који се баве делатношћу увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут контролисаних и нових супстанци

Опис

Упис у Евиденцију правних лица и који се баве делатношћу увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут контролисаних и нових супстанци, као и увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут одређених производа и опреме који садрже или се ослањају на контролисане супстанце.

Правна лица и предузетници који се баве делатношћу увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут контролисаних и нових супстанци, као и увоза и/или извоза и стављања у промет по први пут одређених производа и опреме који садрже или се ослањају на контролисане супстанце наведених у Прилогу 3. уредбе, морају бити уписани у евиденцију Министарства.

Захтев за упис у евиденцију подноси се на прописаном обрасцу, уз који подносилац захтева прилаже решење о подацима уписаним у Регистар привредних субјеката, а сваке наредне године извод из Регистра привредних субјеката.


Где и како

Пријава/Образац се подноси:

Министарство заштите животне средине
Одељење за заштиту ваздуха и озонског омотача
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд


Образац