Нотификација за ESPOO конвенцију

Нотификација оглас Румунија аутопут Тем - Мор

На основу члана 3.  Конвенције о процене утицаја пројеката на животну средину у прекограничном контексту – ЕСПОО Конвенција, Министарство животне средине, вода и шума Румуније је Министарст

02.08.2023.

Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње међународног гасовода Сотин – Бачко ново село DN 800/75 bar, у Вуковарско - сремској жупанији, подручје Града Вуковара

На основу обавеза преузетим на основу одредби ЕСПОО Конвенције - процене утицаја пројеката на животну средину у прекограничном контексту, Министарство господарства и одрж

16.06.2023.

Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње аутопута Рача-Бијељина-Брчко, деоница Рача-Бијељина, на територији града Бијељине

На основу обавеза преузетих на основу одредби ЕСПОО Конвенције - процене утицаја пројеката на животну средину у прекограничном контексту, Министарство за просторно уређењ

24.04.2023.

Нотификација Румуније за пројекат Черна вода

Министарство животне средине Румуније доставило је Министарству заштите животне средине Републике Србије Нотификацију/Обавештење о планираној

08.07.2022.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нових лучких капацитета Луке Богојево

 

21.12.2021.

Документација у вези са Студијом о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектране „Мрсово“, на реци Лим

На основу обавеза преузетим на основу одредби ЕСПОО Конвенције - процене утицаја пројеката на животну средину у прекограничном контексту, Министарство за просторно уређењ

08.09.2021.

Environmental Impact Assessment study for the project of construction of new port capacities of the port of Prahovo

Based on the provisions of the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary context (the ESPOO Convention), please be informed that Ministry of constr

27.08.2021.

NOTIFICATION TO AN AFFECTED PARTY OF A PROPOSED ACTIVITY UNDER ARTICLE 3 OF THE CONVENTION

NOTIFICATION TO AN AFFECTED PARTY OF A PROPOSED ACTIVITY UNDER ARTICLE 3 OF THE CONVENTION

28.07.2021.

Eksploatacija Pb, Zn I Cu rude iz ležišta „PODVIROVI“ I „POPOVICA“ na području Karamanice kod Bosilegrada

OBAVEŠTENJE POGOĐENOJ STRANCI O PREDLOŽENOJ AKTIVNOSTI IZ ČLANA 3 KONVENCIJE

28.07.2021.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Ажурирана Студија процене утицаја на животну средину за пројекат рехабилитације, адаптације и реконструкција бродске браве ХЕ „Ђердап 2“

РУМУНИЈА

МИНИСТАРТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВОДА И ШУМА

Господин Tánczos Barna, министар

09.04.2021.