Нотификација за ESPOO конвенцију

Комплетна документација у вези са претходном проценом утицаја на животну средину за Пројекат изградње нових блокова Термоелектране „Угљевик 3“

На основу обавеза преузетим на основу одредби ЕСПОО Конвенције - процене утицаја пројеката на животну средину у прекограничном контексту, Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине је Министа
20.01.2020.

Обавештење у складу са чл. 10. Протокола о стратешкој процени утицаја на животну средину ЕСПОО Конвенције

Министарство животне средине Румуније доставило је Министарству животне средине Републике Србије Нотификацију/Обавештење о планираној реализацији Енергетске стратегије

26.08.2019.

Обавештење у складу са чл. 3. ЕСПОО Конвенције

Министарство животне средине Румуније доставило је Министарству животне средине Републике Србије Нотификацију/Обавештење о планираној реализацији пројекта "Побољшање ус

23.08.2019.

Обавештење о поднетоj нотификацији у складу са ЕСПОО КОНВЕНЦИЈОМ за пројекат „Интерконекција националног гасног система Румуније са одговарајућим гасоводним системом Републике Србије укључујући напајање, катодну заштиту и оптичка влакна”

Министарству заштите животне средине достављена је нотификација за пројекат „Интерконекција националног гасног система Румуније са сличним гасоводним системом Републике Србије укључуј
18.02.2019.

Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије прометног развоја Републике Хрватске (2014.-2030)

У складу са Протоколом о стратешкој процени утицаја на животну средину Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, у процедури консултација о прекограничном утицају на
28.07.2017.

Увид у садржину Стратешкe процена утицаја Националног програма за третман истрошеног нуклеарног горива и радиоактивног отпада Мађарске

У складу са Протоколом о стратешкој процени утицаја на животну средину Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, у процедури консултац

06.04.2016.

Консултације о прекограничном утицају Плана управљања водним подручјима Републике Хрватске 2016.-2021

На основу чл. 23., Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 88/10), кao и чл.10.

09.02.2016.

Документација на енглеском језику, пројекта складишта фоссфогипса у К.О. ПРАХОВО

На основу чл. 20., а у вези са чл. 29. ставови 1. и 3. и чл. 32. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09) ), чл. 4. i чл. 5.

22.06.2015.

Захтев за одлучивање о учешћу Републике Србије, као потенцијално угрожене стране, у процедури процене утицаја на животну средину за пројекат изградње истраживачког вишенаменског реактора у Петену, Холандија

На основу чланова  14. и 32. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09) и члана 3.

22.06.2015.

Захтев за одлучивање о учешћу Републике Србије, као потенцијално угрожене стране, у процедури процене утицаја на животну средину за пројекат екплоатације и прераде руде злата и сребра у лежишту Тран

На основу чланова 14. и 32. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09) и члана 3.

09.06.2015.