Нотификација за ESPOO конвенцију

Нотификација Румуније за пројекат Черна вода

Министарство животне средине Румуније доставило је Министарству заштите животне средине Републике Србије Нотификацију/Обавештење о планираној

08.07.2022.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нових лучких капацитета Луке Богојево

 

21.12.2021.

Документација у вези са Студијом о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектране „Мрсово“, на реци Лим

На основу обавеза преузетим на основу одредби ЕСПОО Конвенције - процене утицаја пројеката на животну средину у прекограничном контексту, Министарство за просторно уређењ

08.09.2021.

Environmental Impact Assessment study for the project of construction of new port capacities of the port of Prahovo

Based on the provisions of the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary context (the ESPOO Convention), please be informed that Ministry of constr

27.08.2021.

NOTIFICATION TO AN AFFECTED PARTY OF A PROPOSED ACTIVITY UNDER ARTICLE 3 OF THE CONVENTION

NOTIFICATION TO AN AFFECTED PARTY OF A PROPOSED ACTIVITY UNDER ARTICLE 3 OF THE CONVENTION

28.07.2021.

Eksploatacija Pb, Zn I Cu rude iz ležišta „PODVIROVI“ I „POPOVICA“ na području Karamanice kod Bosilegrada

OBAVEŠTENJE POGOĐENOJ STRANCI O PREDLOŽENOJ AKTIVNOSTI IZ ČLANA 3 KONVENCIJE

28.07.2021.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Ажурирана Студија процене утицаја на животну средину за пројекат рехабилитације, адаптације и реконструкција бродске браве ХЕ „Ђердап 2“

РУМУНИЈА

МИНИСТАРТВО ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВОДА И ШУМА

Господин Tánczos Barna, министар

09.04.2021.

Пројекат модернизације међународне пруге Београд – Будимпешта, деоница Soroksár - Kelebia

На основу обавеза преузетих на основу одредби ЕСПОО Конвенције - процене утицаја пројеката на животну средину у прекограничном контексту, Министарство иностраних послова

26.03.2021.

Пројекат санације, адаптације и реконструкције бродске преводнице ХЕ Ђердап 2

У складу са чланом 3.

26.01.2021.

Комплетна документација у вези са претходном проценом утицаја на животну средину за Пројекат изградње нових блокова Термоелектране „Угљевик 3“

На основу обавеза преузетим на основу одредби ЕСПОО Конвенције - процене утицаја пројеката на животну средину у прекограничном контексту, Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине је

20.01.2020.