Решење о прекиду поступка

Закључак о прекидању поступка по предмету ''Захтев о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта 'Јевик'', на К.П. 2221/4-8, КО Трговиште, СО Књажевац (353-02-272/2014-05)

Закључак о прекидању поступка по предмету ''Захтев о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта 'Јевик

21.07.2014.