Третман отпада

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије привредног друштва „NS Damper 021“ д.о.о. Нови Сад

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.
11.12.2020.

Обавештење о пријему захтева за издавање измене и допуне Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада и одлагање отпада на депонију неопасног отпада ЈКП „Дубоко“ Ужице

Министарство заштите животне средине на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.
10.12.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА предузетнику Предраг Даниловић Пр, прерада отпада и трговинска радња „Green Technology“ Гуча

Министарство заштите животне средине, на основу члана 184. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр.

10.12.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ РЕШЕЊА предузетнику Предраг Даниловић Пр, прерада отпада и трговинска радња „Green Technology“ Гуча

Министарство заштите животне средине, на основу члана 184. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр.
09.12.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Torex Co“ д.о.о. Београд - у стечају 

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.

20.11.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe «ELIXIR ZORKA - Минерална ђубрива» д.о.о  Шабац

Обавештење о подношењу Захтева за издавање интегралне дозволе за третман – односно складиштење и поновно искоришћење отпада на постројењу «ELIXIR ZORKA  - Минерална ђубрива» д.о.о  Шабац;  на локацији
06.11.2020.

Обавештење о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „OPTIMA FORMA“ д.о.о Крушевац, за  издавање (обнову дозволе регистарског броја 060) Дозволе за управљање отпадом, оператера „OPTIMA FORMA“ д.о.о Крушевац

Обавештење о подношењу Захтева за издавање Дозволе за управљање отпадом оператера „OPTIMA FORMA“ д.о.о Крушевац (обнову дозволе регистарског броја 060) на локацији пост

28.10.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева, од стране предузећа / компанијe „Avista Oil“ д.o.o. Врчин

Обавештење о подношењу Захтева за издавање допуне важеће Дозволе за складиштење отпадних уља на локацији у Врчину, Индустријска 25а, Београд, регистарског броја 2545 у централном складишту отпадних ми
28.10.2020.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање интегралне дозволе за складиштење и третман опасног отпада привредног друштва „MG Serbien“ д.о.о. Баљевац

Министарство заштите животне средине на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.
16.10.2020.

Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, на локацији  оператера, на катастарској парцели број 2226 К.О. Поповац

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63.

16.10.2020.