Третман отпада

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији  у Шапцу, улица Хајдук Вељкова број 1

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији  у Шапцу, улица Хајдук В

16.07.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Brem Group“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

16.07.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Brem Group“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

15.07.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Ekosmed“ д.о.о. Смедерево

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.

09.07.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији комплекса за управљање отпадом „Винча“. 

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији комплекса за управљање о

30.06.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији комплекса за управљање отпадом „Винча“. 

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији комплекса за управљање о

30.06.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу на територији Републике Србије, поднет од привредног друштва „Weg Kolektor“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3.

29.06.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији у Барајеву

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији  у Барајеву, улица Богољ

02.06.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији оператера на к.п. бр. 516/1 КО Милићево село

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада отпада, на локацији  оператера, поднет од привредног друштва „Volferz“ д.о.о.

27.04.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији оператера на к.п. бр. 328/2 КО Рашка

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада отпада, на локацији  оператера, поднет од привредног друштва „Jablanovica“ д.о.о.

27.04.2021.