Третман отпада

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу привредног друштва „DORADO“ д.о.о. Крагујевац

Министарство заштите животне средине,  на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

28.11.2022.

Обавештење о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији на к.п. бр. 5650 КО Севојно, поднетог од привредног друштва „Nebos“ д.о.о. Севојно.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада на локацији на к.п. бр. 5650 КО Севојно,

28.11.2022.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, поднет од привредног друштва „Brem Group“ д.о.о. Београд

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, поднет од привредног друштва „Brem Group“ д.о.о.

28.10.2022.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање допуне дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ Регионални центар за управљање отпадом

Министарство заштите животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

11.10.2022.

"Elixir Prahovo" д.о.о., Прахово - Обавештење о пријему захтева за издавање допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији на к.п. бр. 1491/1, 1758/4 и 2300/1 К.О. Прахово

Обавештење о подношењу Захтева за издавање допуне дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији у Прахову, предмет број 19-00-00273/2022-06, поднет од при

30.09.2022.

„Hedviga WTE“ д.о.о. Београд - Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман неопасног отпада у мобилном постројењу, поднет од привредног друштва „Hedviga WTE“ д.о.о. Београд.

13.09.2022.

"Xella Srbija" д.о.о., Нови Београд - Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији на катастарској парцели број 1736/1 КО Вреоци

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада на локацији на катастарској парцели број 1736/1 КО Вреоци, поднет о

12.09.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ДОЗВОЛЕ Марија Огњановић ПР Неспецијализована трговина на велико „SAMECO“ Ниш

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) објављује

17.08.2022.

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, које се користи ради санације контаминираних локација, поднет од привредног друштва „Modekolo“ д.о.о. Београд.

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3.

23.05.2022.

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање интегралне дозволе за третман – односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада на локацији оператера „EcoMet Reciklaža“ д.о.о. Лозница

Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

12.05.2022.