Третман отпада

Захтев за издавање измене дозволе за складиштење опасног отпада на локацији у општини Ивањица, поднетог од оператера - привредно друштво „Миловановић метали“ д.о.о Ивањица

Обавештење о пријему Захтева за издавање измене
дозволе за складиштење опасног отпада
привредног друштва „Миловановић метали“ д.о.о. Ивањица

22.09.2021.

Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији у Шапцу, поднет од оператера привредно друштво „ELIXIR ZORKA - Mineralna đubriva“ д.о.о Шабац

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман – односно складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера „ELIXIR ZORKA - Mineralna đubriva“ д.

22.09.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Bonaro Metali“ д.о.о. Шабац

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.

21.09.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „EKO-21“ д.о.о. Панчево

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.

27.07.2021.

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији  у Шапцу, улица Хајдук Вељкова број 1

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији  у Шапцу, улица Хајдук В

16.07.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Brem Group“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

16.07.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Brem Group“ д.о.о. Београд

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.

15.07.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву „Ekosmed“ д.о.о. Смедерево

Министарство заштите животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др.

09.07.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији комплекса за управљање отпадом „Винча“. 

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији комплекса за управљање о

30.06.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији комплекса за управљање отпадом „Винча“. 

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за пробни рад постројења за управљање отпадом која прибављају интегрисану дозволу, на локацији комплекса за управљање о

30.06.2021.