Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

Агенција за управљање лукама, из Београда - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње пристана за укрцавање и искрцавање путника на стационажи реке Дунав, у оквиру међународног путничког пристаништа Рам

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

04.12.2023.

„BECHTEL ENKA UK LIMITED“ огранак Београд - захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградња привремених објеката - бетонске базе и постројења за сепарацију и прање агрегата „Богдање“

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5.

01.12.2023.

Носилац пројекта АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ Београд-Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Уградња секундарних мера за смањење азотних оксида на блоковима ТЕНТ А3-А6 у ТЕ Никола Тесла А

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5.

01.12.2023.

„SERBIA ZIJIN COPPER“ D.O.O., Бор - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Повећање капацитета фабрике креча „Заграђе“, на КП 9882, КО Доња Бела Река, Општина Бор

На основу члана 20. став 1. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), у складу са чланом 3., 4. и 5.

20.11.2023.

''МАТОВАЦ'' д.о.о, из Ивањице - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Лаз'', на територији СО Ивањица

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

13.11.2023.

Галеника ад. Београд - Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкција дела постојећег објекта бр.1, остале зграде- производни објекат- фабрика за производњу ињекционих производа на бази пептида

На основу чл. 20. и 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), чланова 3, 4. и 5.

30.10.2023.

''СИЛУР'' д.о.о. Краљево - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта eксплоатације мермера као техничког грађевинског камена на површинском копу ''Отроци'' код Краљева

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115.

13.10.2023.

GALENIKA A.D. BEOGRAD - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције одељења за ручно секундарно паковање “High Potent” производа и стандардних фармацеутских производа

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115.

13.10.2023.

''ИВА АГРАР'' д.o.o. - Непричава, из Словца - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације и припреме кречњака као ТГК из лежишта ''Бајевац'' КО Степање и КО Бајевац, на територији СО Лајковац

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

10.10.2023.

''Minth Automotive Europe'' д.о.о. - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Производни комплекс за аутомобилску индустрију MINTH, Град Шабац

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115.

02.10.2023.