Сектори

За обављање послова из делокруга Министарства заштите животне средине образују се следеће основне унутрашње јединице:

ПОСЕБНЕ УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ