Јавне набавке

  • Правилник о ближем уређивању поступака ЈН можете преузети овде
  • Јавне набавке за 2020. годину можете погледати на следећој страни
  • План јавних набавки за 2020. годину усклађен са новим законом можете погледати на следећем линку
  • Измену Плана јавне набавке број 2. можете преузети овде.
  • Измену Плана јавне набавке број 3. можете преузети овде.
  • Измену Плана јавне набавке број 6. можете преузети овде.
  • Измену Плана јавне набавке број 7. можете преузети овде.
  • Измену Плана јавне набавке број 8. можете преузети овде.
  • Измену Плана јавне набавке број 9. можете преузети овде.

12.02. 2021.

Јавне набавке за 2021. годину

Централне јавне набавке које спроводи Управа за заједничке послове:

Јавне набавке
/ 12.02.2021.
08.01. 2020.

Јавне набавке за 2020. годину

Централне јавне набавке које спроводи Управа за заједничке послове:

Јавне набавке
/ 08.01.2020.