Конкурси

28.04. 2021.

Поништење дела јавног конкурса

Министарство заштите животне средине је покренуло поступак попуњавања извршилачког радног места за праћење испуњавања обавеза према Оквирној Конвенцији УН о промени климе

Конкурси
/ 28.04.2021.
21.04. 2021.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству заштите животне средине

На основу члана 54.

Конкурси
/ 21.04.2021.
19.04. 2021.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - конкурс оглашен 17.3.2021. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у гинистарству заш

Конкурси
/ 19.04.2021.
08.04. 2021.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - конкурс оглашен 10.3.2021. године

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству заш

Конкурси
/ 08.04.2021.
05.04. 2021.

Коначна ранг листа пројеката за финансирање из средстава Министарства заштите животне средине по Јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката заштите и очувања вода као природних ресурса на реци Лим у 2021.

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката заштите и очувања вода као природни

Конкурси
/ 05.04.2021.
24.03. 2021.

Прелиминарна ранг листа пројеката за финансирање из средстава Министарства заштите животне средине Републике Србије по Јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката заштите и очувања вода као природних ресурса на реци Лим у 20

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката заштите и очувања вода као природни

Конкурси
/ 24.03.2021.
24.03. 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор независних стручњака за рад у техничким комисијама

МИНИСТАРСТВО
 ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурси
/ 24.03.2021.
18.03. 2021.

Коначнa ранг листa пројеката за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката набавке, замене, реконструкције и санације котларница

На основу члана 90б Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др.

Конкурси
/ 18.03.2021.
17.03. 2021.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству заштите животне средине

На основу члана 54.

Конкурси
/ 17.03.2021.
12.03. 2021.

Коначна ранг листa за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувањ

Конкурси
/ 12.03.2021.