Конкурси

24.01. 2023.

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за четврти квартал 2022. године

Министарство заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12),

Конкурси
/ 24.01.2023.
13.12. 2022.

КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ РИБАРСКОГ ПОДРУЧЈА "РАСИНА" НА КОРИШЋЕЊЕ

На основу члана 5. ст. 1. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, бр. 128/14 и 95/18 - др.

Конкурси
/ 13.12.2022.
28.11. 2022.

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Стратегије заштите животне средине са Акционим планом

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством заштите животне средине упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за члан

Конкурси
/ 28.11.2022.
21.11. 2022.

Коначна одлука о додели подстицајних средстава за трећи квартал 2022. године

Министарство заштите животне средине објавило је, дана 5. октобра 2022. године, Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за трећи квартал 2022.

Конкурси
/ 21.11.2022.
14.11. 2022.

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2022. ГОДИНЕ

У складу са тач. 2. и 3. Решења о образовању Комисије за спровођење поступка за доделу подстицајних средстава на основу Јавног конкурса за трећи квартал 2022.

Конкурси
/ 14.11.2022.
24.10. 2022.

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК - ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНE

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК - ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДН

Конкурси
/ 24.10.2022.
05.10. 2022.

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за трећи квартал 2022. године

Министарство заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Служ

Конкурси
/ 05.10.2022.
05.10. 2022.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу члана 54.

Конкурси
/ 05.10.2022.
16.08. 2022.

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК - ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СПИСАК КАНДИДАТА МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК - ПРЕМА ШИФРАМА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ(КОНКУР

Конкурси
/ 16.08.2022.
11.08. 2022.

Коначна листа по јавном конкурсу за доделу подстицајних средстава за други квартал 2022. године.

Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и за производњу кеса – треге

Конкурси
/ 11.08.2022.