Конкурси

09.04. 2024.

Прелиминарна ранг листа пројеката за суфинансирање из средстава МЗЖС Републике Србије по Јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоно

Конкурси
/ 09.04.2024.
05.04. 2024.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2024. ГОДИНИ

На основу члана 4.

Конкурси
/ 05.04.2024.
02.04. 2024.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МЗЖС РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА САНАЦИЈЕ И ЗАТВАРАЊА НЕСАНИТАРНИХ ДЕПОНИЈА У 2024. ГОДИНИ

На основу члана 906 Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др.

Конкурси
/ 02.04.2024.
28.03. 2024.

ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ МЕРИЛА ЗА ИЗБОР

Сагласно члану 57. став 8. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС“, бр.

Конкурси
/ 28.03.2024.
22.03. 2024.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА САНАЦИЈЕ И ЗАТВАРАЊА НЕСАНИТАРНИХ ДЕПОНИЈА У 2024. ГОДИНИ

Министарство заштите животне средине - Комисија за припрему јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката санације и затвара

Конкурси
/ 22.03.2024.
19.03. 2024.

Одлука о додели подстицајних средстава за програме управљања заштићеним природним добрима од националног интерса у 2024. години

На основу чл. 3-6. Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2024.

Конкурси
/ 19.03.2024.
13.03. 2024.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МЗЖС РС ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У СРБИЈИ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2024. ГОДИНИ

На основу члана 90б Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др.

Конкурси
/ 13.03.2024.
13.03. 2024.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу члана 54.

Конкурси
/ 13.03.2024.
12.03. 2024.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МЗЖС РС ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОДЛАГАЊА ОТПАДА И УКЛАЊАЊЕ У 2024. ГОДИНИ

На основу члана 90б Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др.

Конкурси
/ 12.03.2024.
11.03. 2024.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МЗЖС РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА НАБАВКЕ,ЗАМЕНЕ,РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦА ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2024. ГОДИНИ

На основу члана 90б Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др.

Конкурси
/ 11.03.2024.