Стратешке карте буке града Ниша

Грб
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Сектор за уговарање и финансирање
програма из средстава ЕУ
EUЕУ за тебе
Овај пројекат финансира
Европска унија

Пројекат ИПА 2014 – Израда стратешких карата буке агломерације Ниш

Званичном кандидатуром 2012. године и ступањем на снагу споразума под називом: “Stabilisation and Association” 2013. године, Република Србија је званично постала земља која је има могућност коришћења Инструмената за претприступну помоћ (IPA II), које је финансијско средство за усклађивање српског законодавства са Правним тековинама ЕУ како би побољшала њено спровођење. Приступ „IPA II Републици Србији омогућава коришћење средстава из тог фонда, а за потребе заштите животне средине.

Пројекат ИПА 2014 „Израда стратешких карата буке агломерације Ниш“ је финансиран средствима Европске уније у износу од 299.659,00 евра. Уговорно тело је Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, организациона јединица Министарства финансија. За имплементацију пројекта надлежно је Министарство заштите животне средине, док је крајњи корисник Градска управа града Ниша. Уговор је потписан у марту 2018. године, имплементација пројекта је почела 19 јуна 2018. године у Нишу, а завршена је у августу 2019. године. Циљ овог пројекта су израђене стратешке карте буке агломерације Ниш, као и приручник за израду стратешких карата буке за преостале четири агломерације.

При изради стратешких карата буке за град Ниш први пут у Европи је коришћена метода CNOSSOS-EU (Directive EU 2015/996), а неопходне податке су обезбедили: Републички геодетски завод, Републички хидрометеоролошки завод Србије, Републички завод за статистику, Железнице Србије, Путеви Србије и град Ниш.

Стратешке карте буке представљају податке о нивоима буке на одређеном подручју. Уз помоћ стратешких карата буке одређују се подручја где бука прелази граничне вредности као и број људи који су угрожени буком у животној средини.

На основу стартешких карата буке доносе се акциони планови који представљају мере које треба предузети како би се смањио ниво буке у подручјима где је ниво буке повећан.

Стратешке карте буке се израђују за агломерације са више од 100.000 становника, за главне путеве са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 3 милиона возила, за главне пруге са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 30.000 возова и за главне аеродроме.

Стратешке карте буке агломерације Ниш можете преузети ниже, а резултате пројекта можете преузети овде.

Смернице за израду Стратешких карата буке можете преузети овде.