Заштита од великог хемијског удеса

Обавештење о достављеном захтеву за издавање сагласности и документу ажурирани Извештај о безбедности за комплекс ТЕНТ Б, оператера ЈП ЕПС Београд

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/2018-

16.03.2023.

Обавештење о достављеном захтеву за издавање сагласности и документу ажурирани Извештај о безбедности за комплекс ТЕНТ А, оператера ЈП ЕПС Београд

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/2018-

16.03.2023.

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани - Извештај о безбедности за комплекс Elixir Прахово Индустрија хемијских производа, у Прахову, оператера Elixir Прахово Индустрија хемијских производа доо Прахово

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018

21.12.2022.

Захтев за издавање сагласности и документ - Извештај о безбедности оператера Кнез Петрол доо Београд, за комплекс, Складиште ТНГ у Зајечару, Филипа Кљајића бб

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18-др

19.12.2022.

ХИП-Азотара д.о.о., Панчево - Извештај о безбедности оператера

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18-др

29.09.2022.

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс у Елемиру, оператера „НИС“ а.д. Нови Сад

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/2018-

08.08.2022.

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Складиште ТНГ, оператера „С.А.Б. траде“ д.о.о. Ниш.

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/2018-

18.07.2022.

„HBIS Group Serbia Iron & Steel“ - Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Огранак Смедерево (железара) у Смедереву

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/2018-

21.03.2022.

Извештај о безбедности за „Дистрибутивни центар ТНГ“, на кп. бр. 4421/2 ко Баљевац, оператера „Рас Гас“ д.о.о. Крагујевац

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018

22.12.2021.

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Фабрика Смедерево, оператера „Мессер Техногас“ а.д. Београд

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др.

15.12.2021.