Заштита од великог хемијског удеса

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Терминал Нови Сад, у Новом Саду, оператера Транснафта а.д. Панчево

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018

01.10.2021.

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс складиште нафтних деривата, у Јакову, Београд (Сурчин), оператера ВМЛ д.о.о. Београд

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018

03.06.2021.

Обавештење о јавном увиду у документ Извештај о безбедности за комплекс МСК а.д. Кикинда

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др.

15.01.2021.

Обавештење о јавном увиду у документ Извештај о безбедности за Производно-пословни комплекс ПСГ „Банатски Двор“

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др.

13.10.2020.

Захтев за издавање сагласности и документ ажуриран Извештај о безбедности за комплекс „ХИП Петрохемија“ Панчево, оператера „ХИП Петрохемија“ а.д. Панчево

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11- одлука УС, 14/16, 76/18

07.08.2020.

Обавештење о јавном увиду у документ Извештај о безбедности за Производно-пословни комплекс „Healthcare Europe“

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др.

09.06.2020.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за Производно-пословни комплекс „Healthcare Europe“

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др.

19.03.2020.

Захтев за издавање сагласности и документ ажуриран Извештај о безбедности за комплекс Рафинерија нафте Панчево, оператера НИС а.д Нови Сад

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др.

04.10.2019.

Захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за комплекс Огранак ТИР Бор

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/2018 и 95/2018-др.

26.07.2019.

Захтев за издавање сагласности и ажурирани документ Извештај о безбедности, оператера „Trayal korporacija“ а.д. Крушевац

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др.

10.06.2019.