Заштита од великог хемијског удеса

Обавештење: Достављен захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Складиште НД и ТНГ Ниш, у Нишу, оператера „НИС“ а.д. Нови Сад

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/2018-

05.07.2024.

Обавештење: Достављен захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс у Оџацима, оператера „Хипол“ д.о.о. Оџаци.

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/2018-

17.05.2024.

Обавештење: Достављен захтев за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Терминал за складиштење и претовар нафтних деривата у Смедереву, оператера „Митан Оил“ д.о.о. Београд

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/2018-

17.05.2024.

Обавештење о достављеном захтеву за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс „Healthcare Europe“ за производњу меке полиуретанске пене, душека и јастука од меморијске пене у Руми, оператера „Healthcare Europe“ доо Рума

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018

19.07.2023.

Обавештење о достављеном захтеву за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за комплекс Складиште НД Пожега, оператера НИС ад Нови Сад

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18-др

17.07.2023.

Обавештење о достављеном захтеву за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс Хемијска индустрија Жупа, Крушевац, оператера Жупа доо Крушевац

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18-др

07.07.2023.

Обавештење о достављеном захтеву за издавање сагласности и документ ажурирани Извештај о безбедности за комплекс „BIN Commercе“ Београд Огранак I, Крушевац, у Крушевцу, оператера „BIN Commercе” д.о.о. Београд

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18-др

07.07.2023.

Обавештење о достављеном захтеву за издавање сагласности и документу ажурирани Извештај о безбедности за комплекс ТЕНТ Б, оператера ЈП ЕПС Београд

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/2018-

16.03.2023.

Обавештење о достављеном захтеву за издавање сагласности и документу ажурирани Извештај о безбедности за комплекс ТЕНТ А, оператера ЈП ЕПС Београд

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/2018-

16.03.2023.

Захтев за издавање сагласности и документ ажурирани - Извештај о безбедности за комплекс Elixir Прахово Индустрија хемијских производа, у Прахову, оператера Elixir Прахово Индустрија хемијских производа доо Прахово

На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018

21.12.2022.