Захтеви за одређивање обима и садржаја

''Инфраструктура железнице Србије'' а.д. Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нове железничке пруге (Јовановац) – Распутница Цветојевац – Собовица на подручју града Крагујевца

На основу чл.14. став 1. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

15.07.2021.

''MERMER TIM'' д.o.o. Аранђеловац - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на жив. средину пројекта експлоатације доломита и мермера као ТГК и карбонатне сировине у лежишту ''Виногради'', КО Липовац-Топола и КО Бања-Аранђеловац

На основу чл.14. став 1. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

15.07.2021.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Фабрика воде за пиће “Мајдево“

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

08.07.2021.

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња брзе саобраћајнице државног пута IБ реда бр. 26 деоница Шабац - Лозница

На основу члана 14. став 1. и члана 29.

06.07.2021.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта подземне експлоатације лежишта литијума и бора „Јадар“

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  Министарство заштите животне средине даје следеће

05.07.2021.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину допунског рударског пројекта надвишења флотацијског јаловишта „Ваља Фундата“, у Мајданпеку

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  Министарство заштите животне средине даје следеће

17.06.2021.

ЈП "Путеви Србије", Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат фазне изградње државног пута IБ реда, Аутопут Е-75 Београд–Ниш (петља "Пожаревац")–Пожаревац (обилазница)–Велико Градиште–Голубац

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

11.06.2021.

''МД Којић'' д.о.о, Љиг - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Рид - Штавица'', на територији КО Штавица, на подручју СО Љиг

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

07.06.2021.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфратруктуре Републике Србије - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нових лучких капацитета ''Луке Прахово'', на подручју СО Неготин

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

07.06.2021.

"ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA" d.o.o., ŠABAC - Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкција постојећег производног објекта за производњу минералних ђубрива у Шапцу

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

02.06.2021.