Захтеви за одређивање обима и садржаја

Носилац пројекта предузеће HOTS KOP d.o.o. - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као техничког грађевинског камена на површинском копу ''Тоњак'' код Сјенице

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

21.02.2024.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекaта Београдског метроа, Линија 1, Фаза 2

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

07.02.2024.

Носилац пројекта Фабрика картона „Умка“ доо из Београда - Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: Фазна доградња објекта припреме папирне масе, КО Умка, Београд – Чукарица

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

11.01.2024.

„Elixir Prahovo“ d.o.o. - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградња терминала сумпорне киселине на кп.бр. 2300/1 КО Прахово, на територији општине Неготин

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

20.12.2023.

''MMF cop'' д.о.о, из Сјенице - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Ветрено брдо'', КО Буђево, на територији СО Сјеница

На основу чл.14. став 1. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

05.12.2023.

''Зорка - керамика'' д.o.o, из  Београда - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације глине из лежишта ''Дамњановића брдо'' и ''Латковац'', КО Доње Црниљево, СО Коцељева

На основу чл.14. став 1. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

13.11.2023.

ЈП „Путеви Србије“ Београд - захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња брзе саобраћајнице IБ реда: Слепчевић – гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост)

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

28.08.2023.

''МАТОВАЦ'' д.о.о, из Ивањице - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Лаз''

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

25.08.2023.

„Serbia Zijin Copper“ д.о.о. - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта проширења површинског копа Велики Кривељ према севереозападу за капацитет 10,6 милиона тона руде годишње

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

07.08.2023.

Носилац пројекта Агенција за управљање лукама, Београд - Захтев за одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: изградња терминала за расуте терете нове луке у Београду

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

03.08.2023.