Захтеви за одређивање обима и садржаја

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Фабрика воде за пиће “Мајдево“

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

21.04.2021.

''HEMI FRESH'' д.о.о, Брзеће - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације дијабаза као ТГК на површинском копу ''Плеш''

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

25.03.2021.

ЈП „Путеви Србије“ - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута Београд - Јужни Јадран

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

24.03.2021.

ЈП "Путеви Србије" - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођења радова на траси будућег државног пута Београд-Ј. Јадран

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и став З. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) даје следеће

10.03.2021.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације диорита као ТГК на површинском копу ''Дубоки поток''

На основу чл.14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

23.02.2021.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње државног пута IБ-26, деоница Шабац – Лозница

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

09.02.2021.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта санације, адаптације и реконструкције бродске преводнице ХЕ Ђердап 2

Предмет:  Допис у  вези са поновним оглашавањем захтева за одређивање обима и садржаја ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину пројекта санације, адаптациј

26.01.2021.

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Фабрика воде за пиће “Мајдево“

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

28.12.2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње аутопута Кузмин – Сремска рача

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
23.12.2020.

Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње ауто пута Рума Шабац, деоница ауто пута Е-70 (петља „Рума“)

На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
09.12.2020.