Захтеви за одређивање обима и садржаја

„Minth automotive Europe“ d.о.о. Лозница - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазна изградња производно-пословног објекта III  и надстрешнице за пушаче у оквиру индустрисјког комплекса „Minth“

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

05.07.2024.

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Производно-пословног објекта VII са складишним објектом УБ03, складиштем отпада, котларницом, надстрешницом за пушаче и колском вагом

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

05.07.2024.

„Еликсир Зорка – минерална ђубрива“ д.о.о. Шабац - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта складиштење опасног и неопасног отпада, у оквиру комплекса „Еликсир Зорка д.о.о. РЈ Еко Лагер Шабац

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

20.06.2024.

''ABM International'' д.о.о, Хоргошки пут 158, Палић: Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера, мермерисаних кречњака и кречњака као карбонатне сировине из лежишта ''Понорац''

На основу чл.14. став 1. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

15.05.2024.

Српска фабрика стакла из Параћина: Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за пројекат: Реконструкција објекта пећи П1 са анексом

На основу чл. 14. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.

13.05.2024.

ЈП ''Путеви Србије'': Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње II фазе северне обилазнице града Крагујевца

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

09.05.2024.

„Еликсир Зорка – минерална ђубрива“ д.о.о. Шабац - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину

На основу чл. 14. став 1. и чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

26.04.2024.

„Колубара – Грађевинар“ д.о.о, Лазаревац - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта ''Непричава''

На основу чл.14. став 1. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл.

22.04.2024.

Носилац пројекта „SERBIA ZIJIN COPPER“ д.о.о. Бор–Рудник бакра Мајданпек - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину допунског рударског пројекта откопавања површинског копа Северни Ревир у руднику бакра Мајданпек

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

01.04.2024.

Носилац пројекта „Elixir Craft“ д.о.о. Шабац - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње постројења за енергетско искоришћење отпада

На основу чл. 14. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

15.03.2024.