Заштита природе

Обавештење о поступку покретања заштите Предела изузетних одлика „Форланд леве обале Дунава код Београда”

Обавештење о поступку покретања заштите Предела изузетних одлика „Форланд леве обале Дунава код Београда”
20.07.2021.

Обавештење о поступку покретања заштите споменика природе „Mркоњски вис”

Обавештење о поступку покретања заштите Споменика природе „Mркоњски вис”
20.05.2021.

Јавни уви о Нацрту уредбе о проглашењу и студији заштите Специјалног резервата природе „Увацˮ

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др.

19.04.2021.

Јавни увид о Нацрту уредбе о проглашењу и студији заштите Предела изузетних одлика „Овчарско-Кабларска клисураˮ

 

25.12.2020.

Обавештење о достављању на сагласност захтева за коришћење хемијских средстава у заштићеном подручју

У складу са чланом 19. став 3. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр.

10.12.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ГОЛИЈА”

Н

18.08.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „KУЧАJ-БEЉAНИЦА”

30.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТАБЛО ГИНКА КОД ХОТЕЛА „ПАРК” У НОВОМ САДУ”

22.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЛОЈ”

20.07.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „ВЕЛИКИ РИМСКИ ШАНАЦ”

20.07.2020.