Заштита природе

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СЕСАЛАЧКА ПЕЋИНА”

 

14.09.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „КАРАЂОРЂЕВО”

КАРАЂОРЂЕВО
07.09.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПАЛИЋ”

Palic
30.08.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ФОРЛАНД ЛЕВЕ ОБАЛЕ ДУНАВА КОД БЕОГРАДА”

Dunav
23.08.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „ДОЛИНЕ КОД ПАДИНЕ”

Padina
03.08.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „СТАБЛО ЦЕРА У ПРЕСЕЧИНИ”

Presecini
20.06.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „СТАНИШТЕ ПОЉСКОГ КУКУРЕКА”

ZS
09.06.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАНИШТА „ЗИМОВАЛИШТЕ МАЛОГ ВРАНЦА”

Vranac
01.03.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ДОЊА МОСТОНГА”

Mostonga
09.02.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПОКРЕТАЊА ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ФУТОШКИ ПАРК”

Futoski park
21.01.2022.