НЕ ПАЛИ СТРЊИКУ!

Министарство заштите животне средине заједно са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП) и Ловачким савезом Србије организује кампању која има за циљ да побуди пажњу јавности о великој опасности и потенцијалној штети коју може проузроковати пракса несавесног спаљивања стрњике на отвореном простору, уз апел на грађане да се овакве противзаконите и по друштво и природу штетне акције више не дешавају.

Паљење жетвених остатака на отвореном давнашња је примитивна агротехничка мера којој пољопривредници противзаконито прибегавају како би избегли неопходне трошкове, али уместо уштеда, стварају велику опасност за околину, загађују животну средину, наносе штету пољопривредном земљишту и угрожавају свеукупан биодиверзитет. Ватра намерно потпаљена на усевима, лако се прошири и прерасте у пожар већих размера. Према подацима Министарства унутрашњих послова, у последњих пет година регистровано је преко 63000 пожара на отвореном, међу којима и пожари који су изазвани паљењем стрњике. Пољопривредна инспекција је, током 2018. године, вршећи контролу спаљивања органских остатака после жетве усева, утврдила да су на више од 500 хектара пољопривредног земљишта спаљивани жетвени остаци. У 2018. години пожар настао паљењем биљних остатака на усевима проширио се на око 880 хектара Специјалног резервата природе „Стари Бегеј – Царска бара“, претећи да уништи флору и фауну националног и међународно значајног заштићеног подручја.

Спаљивање жетвених остатака на отвореном је строго забрањено по основу више закона, али за престанак овакве забрањене и изузетно штетне праксе потребно је јачање свести јавности, разумевања да је савесно и одговорно понашање појединца основ наше безбедности и заштите биодиверзитета Србије. У оквиру кампање, Министарство заштите животне средине заједно са Ловачким савезом Србије организује едукативне скупове који ће у наредним данима бити организовани у више градова Србије.

Позивамо све медије да подрже кампању, и емитују спотове кампање које могу преузети овде:

Краћа верзија спота кампање

Дужа верзија спота кампање