Списак контролних листи у Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини

У складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору (’’Сл. Гласник РС’’ бр. 36/15) сачињене су контролне листе Сектора.

Заштита и одрживо коришћење рибљег фонда

 Редни број  
29.01.2021.

Заштита природе

Редни број Назив контролне листе
29.01.2021.

Контрола управљања отпадом

Редни број Назив контролне листе
29.01.2021.

Заштита животне средине у индустријским објектима

Редни број Назив контролне листе
29.01.2021.

Заштита од нејонизујућих зрачења

Редни број Назив контролне листе
29.01.2021.

Контрола управљања хемикалијама и биоцидним производима

Редни број
29.01.2021.

Заштита од хемијског удеса код Севесо постројења

Редни број Назив контролне листе
29.01.2021.