Заштита од нејонизујућих зрачења

Поступци за добијање решења којима се овлашћују правна лица за вршење послова

I – Поступак за добијање решења којима се овлашћују правна лица за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној с

12.02.2021.

Поступак за добијање решења – коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса

Министарство заштите животне средине издаје решење на основу којег привредно друштво, предузеће, друго правно лице и предузетник може користити извор нејонизујућих зрачењ

12.02.2021.