IMPOL SEVAL Valjaonica aluminijuma a.d. Севојно - ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за интегрисану дозволу

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

08.05.2024.

Захтев за интегрисану дозволу од оператера ,,Електропривреда Србије АД Београд Огранак ТЕ-КО КОСТОЛАЦ ˮ, за блокове Б1 и Б2, из Костолца

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

19.03.2024.

Захтев за ревизију интегрисане дoзволе од оператера ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA doo Шабац

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

01.11.2023.

„ЗОРКА-ОПЕКА“ д.о.о., огранак Фабрика опеке Доње Црниљево - Захтев за интегрисану дозволу

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

31.08.2023.

„Титан Цементара Косјерић“ д.о.о. - Захтев за интегрисану дозволу

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

18.05.2023.

"Дреник НД"д.о.о, Београд - Захтев за интегрисану дозволу

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

07.03.2023.

„YUNIRISK“ д.о.о. Београд - Захтева за издавање интегрисане дозволе

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

10.02.2023.

"SOJA PROTEIN" д.о.о., Бечеј - Захтев за интегрисану дозволу

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

27.09.2022.

"SMURFIT KAPPA" доо Београд - Захтев за издавање интегрисане дозволе

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

29.07.2022.

Захтев за издавање нове интегрисане дозволе оператера „ELIXIR ZORKA-MINERALNA ĐUBRIVA“ д.о.о. Шабац

На основу члана 11., 17. и 20. а у вези са чланом 23 Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр.

29.06.2022.