Поновни поступак

Решење о понављању поступка давања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње мале хидроелектране (МХЕ) „Паклештица“

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о понављању поступка давања сагласности на Студију о процени утицаја на живот

01.02.2018.