ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

 

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом (у даљем тексту: Нацрт закона) одржана је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије, од 13. октобра 2021. године, 05 Број 011-9416/2021 у периоду од 14. октобра до 5. новембра 2021. године.

Према Програму јавне расправе о Нацрту закона учесници у јавној расправи су државни органи и јавне службе, стручна јавност, као и други заинтересовани учесници.

Jaвну рaспрaву o Нaцрту Зaкoнa према Програму јавне расправе спровело је Министарство заштите животне средине.

Текст Нацрта закона постављен је на интернет презентацији Министарства и на порталу е – управе, а примедбе, предлози и сугестије достављени су Министарству, са назнаком „Јавна расправа – Нацрт закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом”.

У току Јавне расправе одржане су две видео конференције и то 4. и 5. новембра  2021. године.

Добијене примедбе, предлози и сугестије су размотрене и сагледана је могућност њиховог интегрисања у текст Нацрта закона.

Потпун извештај са јавне расправе можете преузети ОВДЕ.