Остало

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2024. ГОДИНИ

У складу са чланом 4.

31.01.2024.

Програм  чврстог отпада  у Србији

У оквиру реализације пројекта „Програм  чврстог отпада  у Србијиˮ, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и  Европске банке за обнову и развој и  Уг

29.12.2023.

Пројекта „Програм чврстог отпада у Србијиˮ

У оквиру реализације пројекта „Програм  чврстог отпада  у Србијиˮ, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и  Европске банке за обнову и развој и  Уг

08.12.2023.

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАМИОНА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2023.

30.05.2023.

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2023.

05.04.2023.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

У складу са чланом 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења

31.01.2023.

Јавна набавка за услуге Надзора над радовима на изградњи нове санитарне депоније и одговарајуће инфраструктуре регионални центар Каленић

У оквиру Програма за чврсти отпад  у Србији, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој и Уговора о кредитном аранжм

25.01.2023.

Јавна набавка за изградњу нове санитарне депоније и одговарајуће инфраструктуре - регионални центар Каленић

У оквиру Програма за чврсти отпад у Србији, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој и Уговора о кредитном аранжма

13.01.2023.

Јавна набавка за избор консултанта за израду студија и припрему тендерских докумената (роба и радови) финансираних у оквиру Пројекта

У оквиру Програма за чврсти отпад у Србији, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој и

11.10.2022.

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАМИОНА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2022.

14.09.2022.