Остало

Јавна набавка за избор консултанта за израду студија и припрему тендерских докумената (роба и радови) финансираних у оквиру Пројекта

У оквиру Програма за чврсти отпад у Србији, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој и

11.10.2022.

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАМИОНА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2022.

14.09.2022.

Уговор за радове за изградњу приступног пута, снебдевање водом и дистрибутивну мрежу – Нова Варош ( Works Contract For The Construction Of Access Road, Water Supply And Electric Power Supply Line - Nova Varos)

У оквиру Програма за чврсти отпад  у Србији, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и  Европске банке за обнову и развој и  Уговора о кредитном аранжману између Републике Срби

02.09.2022.

Обавештење о урађеним документима у оквиру фазе 2 Пројекта - Програм за чврст отпад

У оквиру Програма за чврсти отпад  у Србији- Фаза 2, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и  Европске банке за обнову и

03.08.2022.

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАНТИ И КОНТЕЈНЕРА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2022.

18.03.2022.

Јавна набавка за избор консултанта за подршку Одбору за спровођење пројекта

У оквиру Програма за чврсти отпад  у Србији, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и  Европске банке за обнову и развој и  Уговора о кредитном аран

18.02.2022.

Годишњи план расписивања Јавног конкурса за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2022. години

У складу са чланом 4.

01.02.2022.

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАМИОНА СМЕЋАРА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2021.

10.12.2021.

Обавештење о објављивању на увид документације за пројекат регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“

За потребе пројекта регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада „Каленић“ у општини Уб у Колубарском региону, 2020.године је припремљена Ажурирана студија о процени

05.08.2021.

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЧИСТИЛИЦА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2021.

30.07.2021.