Дозвола за увоз и извоз строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе

Опис

Дозволе за увоз и извоз строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе

                Услови за подносиоце захтева

  1. Латински назив строго заштићених и заштићених дивљих врста
  2. Количина која се увози/извози
  3. Земља из које се врши увоз/извоз
  4. Назив пројекта који се реализује
  5. Име руководиоца пројекта

Где и како

Пријава се подноси:

Министарство заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд


Образац