Дозволе у научно-истраживачке сврхе и едукативне сврхе

Опис

Дозволе за сакупљање строго заштићених и заштићених дивљих врста у научноистраживачке и едукативне сврхе

         Услови за подносиоце захтева

  1. Латински назив строго заштићених и заштићених дивљих врста
  2. Количина сакупљене врсте
  3. Период сакупљања
  4. Локалитети сакупљања
  5. Назив пројекта који се реализује
  6. Име руководиоца пројекта

Где и како

Пријава се подноси:

Министарство заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд


Образац