Решења о обустављању поступка

Решење о обустављању поступка давања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта:Употреба неопасног отпада као алтернативних сировина у сировинској мешавини у постојећим постројењима у комплексу фабрике Моравацем д.о.о. у Поповцу

Носиоца пројекта: ''Moravacem“ d.o.o., Поповац - Параћин, - Решење о обустављању поступка давања сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Упо

22.11.2023.

Народне банке Србије, Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Београд - Решење о обустављању поступка за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Носиоца пројекта: Народне банке Србије, Завода за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, Београд - Решење о обустављању поступка за одлучивање о потреби процене ути

24.10.2023.

Брзмин д.о.о. Брзеће - Решење о обустављању поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта озакоњења објекта апартманског типа за смештај радника спратности П+0, КО Копаоник у границама Националног парка „Копаоник“ општина Рашка

Брзмин д.о.о.

12.10.2023.

Носиоца пројекта: „VIBAC BALCANI“ d.o.o., Кочино Село, Јагодина - Решење о обустављању поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Адаптација и пренамене просторије 17.1 за потребе пуњења акумулаторских батерија

Решење о обустављању поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Адаптација и пренамене просторије 17.1 за потребе пуњења акумулаторских ба

11.10.2023.

Носиоца пројекта: „ПРВИ ПАРТИЗАН“ а.д., Ужице - Решење о обустављању поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта : Доградња и реконструкција хале за производњу месинганих елемената Први Партизан Ужице - Крчагово

Решење о обустављању поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Доградња и реконструкција хале за производњу месинганих елемената Први Пар

22.09.2023.

Решење о обустављању поступак покренут на захтев носиоца пројекта предузећа ”Јаблановица” д.о.о.

Решење о обустављању поступак покренут на захтев носиоца пројекта предузећа ”Јаблановица” д.о.о., за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну сред

10.07.2023.

Носиоц пројекта ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“ - Решење о обустављању поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за фазну изградњу топловода преко мостовске конструкције моста на Ади

Решење о обустављању поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за фазну изградњу топловода преко мостовске конструкције моста на Ади, носи

12.06.2023.

Решење о обустављању поступка покренут на захтев носиоца пројекта предузећа „УКРАС ВИСОКОГРАДЊА МЕРМЕР И ГРАНИТ”

Решење о обустављању поступка покренут на захтев носиоца пројекта предузећа „УКРАС ВИСОКОГРАДЊА МЕРМЕР И ГРАНИТ”, можете преузети 

09.06.2023.

Решење о одбацивању због одустанка странке Нискоградња Уб

Решење о одбацивању због одустанка странке Нискоградња Уб можете преузети

23.01.2023.

Решење о обустављању поступка покренут на захтев носиоца пројекта Градска управа Пирот

Решење о обустављању поступка покренут на захтев носиоца пројекта Градска управа Пирот, можете преузети

17.01.2023.