Испити

17.05. 2022.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

Стручни испит за рибочувара ће се одржати 23. јуна 2022.

Испити
/ 17.05.2022.
17.05. 2022.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБАРА

Стручни испит за рибара ће се одржати 23. јуна 2022.

Испити
/ 17.05.2022.
15.03. 2022.

ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЧУВАРА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА МАРТОВСКИ РОК 2022. ГОДИНЕ

Полагање стручног испита за чувара заштићеног подручја, у мартовском року 2022. године ће се одржати 30. марта 2022. године.

Испити
/ 15.03.2022.
03.03. 2022.

ИНФОРМАЦИЈА О РОКУ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ЧУВАРА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ЗА НАРЕДНИ ИСПИТНИ РОК У 2022. ГОДИНИ

 

Испити
/ 03.03.2022.
02.03. 2022.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

Стручни испит за рибочувара ће се одржати

Испити
/ 02.03.2022.
02.03. 2022.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБАРА

Стручни испит за рибара ће се одржати 31. марта 2022.

Испити
/ 02.03.2022.
01.11. 2021.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

Испити
/ 01.11.2021.
01.11. 2021.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБАРА

Испити
/ 01.11.2021.
13.09. 2021.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБОЧУВАРА

Стручни испит за рибочувара ће се одржати 14. октобра 2021.

Испити
/ 13.09.2021.
13.09. 2021.

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБАРА

Стручни испит за рибара ће се одржати 14. октобра 2021.

Испити
/ 13.09.2021.