Решење о сагласности на студије о процени утицаја

ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, (сада А.Д. Електропривреда србије - Београд, Балканска 13) донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта затеченог стања ТЕ Костолац Б

На основу чл. 25. и 29.  Закона о процени  утицаја на животну средину („Сл.

10.04.2024.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње пристана за укрцавање и искрцавање путника на стационажи реке Дунав, у оквиру међународног путничког пристаништа Рам, на територији СО Велико Градиште

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

29.02.2024.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња моста преко реке Дунав код Аде Хује са приступним петљама и делом Вишњичке улице на територији општине Палилула, на подручју града Београда

На основу члана 25. и члана 29.

07.02.2024.

„Dvoper“ д.о.о. Београд - Решење о давању сагласности носиоцу пројекта „Бео Чиста Енергија“ д.о.о. Београд, на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта нове депоније са пратећим садржајима на локацији Винча у Београду,општина Гроцка

На основу чл. 25. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

29.01.2024.

АД „Електропривреда Србије“ огранак РБ „Колубара“ - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта проширења ПК „Поље Г“ у рударском басену Колубара, КО Вреоци на територији општине Лазаревац

На основу члана 25. и члана 29.

24.01.2024.

Носиоц пројекта, предузеће ''МАТОВАЦ'' д.о.о, из Ивањице - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Лаз'', КО Шуме, на територији СО Ивањица

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

10.01.2024.

''ИВА АГРАР'' д.o.o. - Непричава, из Словца - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације и припреме кречњака као ТГК из лежишта ''Бајевац'', КО Бајевац, на територији СО Лајковац

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

10.01.2024.

Решење о давању сагласности носиоцу пројекта „ЕКСПЛОКАМ“ д.о.о. Блаце, на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као техничко – грађевинског камена лежишта „Бела Стена“ у селу Жуње, општина Брус

На основу чл. 25. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

29.11.2023.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта:изградње обилазнице око Новог Сада са мостом преко реке Дунав на траси државног пута IIА реда бр.111 на к.п. бр.4227/4 и 4440 КО Нови Сад II и другим к.п у КО С. Каменица

На основу чл. 25. и 29.

14.11.2023.

''Беаз - Плус''д.o.o, из Аранђеловца-Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације мермера, кречњака и доломита као карбонатне сировине и сировине за ТГК из лежишта ''Виногради'',КО Бања, СО Аранђеловац

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

13.11.2023.