Решење о сагласности на студије о процени утицаја

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградња моста преко реке Велике Мораве на траси будућег државног пута IIA реда бр.158

На основу члана 25. и члана 29.

09.07.2024.

Hansgrohe d.o.o.–Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње погона за производњу славина у Ваљеву – Ливница, фаза 3 – галванизација, у оквиру производног комплекса, на к.п.број18722 КО Ваљево, Град Ваљево

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), даје следеће

21.06.2024.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину фазне изградње сталне депоније вишка земљаног материјала из ископа за потребе извођена радова на траси будућег државног пута А2 (аутопут Е-763) Београд-јужни Јадран

На основу чл. 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

11.06.2024.

ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, (сада А.Д. Електропривреда србије - Београд, Балканска 13) донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта затеченог стања ТЕ Костолац Б

На основу чл. 25. и 29.  Закона о процени  утицаја на животну средину („Сл.

10.04.2024.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње пристана за укрцавање и искрцавање путника на стационажи реке Дунав, у оквиру међународног путничког пристаништа Рам, на територији СО Велико Градиште

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

29.02.2024.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта - изградња моста преко реке Дунав код Аде Хује са приступним петљама и делом Вишњичке улице на територији општине Палилула, на подручју града Београда

На основу члана 25. и члана 29.

07.02.2024.

„Dvoper“ д.о.о. Београд - Решење о давању сагласности носиоцу пројекта „Бео Чиста Енергија“ д.о.о. Београд, на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта нове депоније са пратећим садржајима на локацији Винча у Београду,општина Гроцка

На основу чл. 25. и чл. 29.  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

29.01.2024.

АД „Електропривреда Србије“ огранак РБ „Колубара“ - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Допунског рударског пројекта проширења ПК „Поље Г“ у рударском басену Колубара, КО Вреоци на територији општине Лазаревац

На основу члана 25. и члана 29.

24.01.2024.

Носиоц пројекта, предузеће ''МАТОВАЦ'' д.о.о, из Ивањице - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Лаз'', КО Шуме, на територији СО Ивањица

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

10.01.2024.

''ИВА АГРАР'' д.o.o. - Непричава, из Словца - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације и припреме кречњака као ТГК из лежишта ''Бајевац'', КО Бајевац, на територији СО Лајковац

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

10.01.2024.