Решење о сагласности на студије о процени утицаја

''ГРАДИНА КАМЕНОЛОМ'' д.о.о, из Београда - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Градина'', на територији КО Косјерић село, на подручју СО Косјерић

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

11.05.2023.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња брзе саобраћајнице државног пута IБ реда бр. 26 деоница Шабац-Лозница, на административној територији града Шапца

На основу члана 25. и члана 29.

08.05.2023.

ПД ''Бранко Моравац'' д.о.о - захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као сировине за ТГК у лежишту „Дрењар - Стење“ код Турије

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

11.04.2023.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња објекта припреме масе у комплексу фабрике "UMKA" DOO, општина Чукарица, Град Београд, на к.п. бр.30633 К.О. Умка

На основу члана 25. и члана 29.

06.04.2023.

''Рудник'' д.o.o, из Горњег Милановца - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта надвишења јаловишта и бране број 9. Рудника и флотације ''Рудник'' д.о.о, територији КО Мајдан, на подручју СО Горњи Милановац

На основу чл. 25. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

08.03.2023.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у комплексу Термоелектране "Никола Тесла Б", на катастарским парцелама КО Ушће

На основу члана 25. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.

27.01.2023.

ГУ Града Београда - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Фазне изградње Регионалног водовода Макиш – Младеновац

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

25.01.2023.

ЈП „Путеви Србије“ Београд - Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину средину пројекта изградње моста на Дунаву код Бачке Паланке

На основу чл. 25. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.

23.01.2023.

''Дахоп Утва'' д.о.о. Алексинац - Решење о сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта погона/линије за топло цинковање челичних трака, на к.п. број 2788, КО Алексинац варош, СО Алексинац

На основу чл. 25., и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

16.01.2023.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња објеката у комплексу фабрике камене вуне "Knauf Insulation" у Сурдулици

На основу члана 25. и члана 29.

14.11.2022.