Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

23. јануара 2020.

Женка сивог сокола (Falco peregrinus), која је пронађена 21. јануара 2020. године у пословном солитеру Палата „Београд“ (Београђанка) након што је доспела у унутрашњост зграде, највероватније приликом потере за пленом (голубовима), привремено је збринута у Зоолошком врту града Београда, с обзиром да није могла самостално да изађе и одлети, али и због потребе да се изврши преглед како би се утврдило да ли је птица повређена. (више…)

22. јануара 2020.

Председница Владе Републике Србије Ана Брнабић председавала је данас првом састанку Радне групе за заштиту ваздуха у Републици Србији на којем су договорени хитни кораци који ће у најкраћем року бити предузети како би се утицало на смањење загађења ваздуха у нашој земљи. (више…)

21. јануара 2020.

На данашњој седници Владе Републике Србије донета је одлука о достављању усвојене Преговарачке позиције за Поглавље 27 – животна средина и климатске промене Европској комисији у Брисел, чиме се стварају услови за отварање још једног веома важног поглавља у 2020. години у оквиру процеса приступања Европској унији. (више…)

21. јануара 2020.

У складу са чл. 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16 /18) Министарство заштите животне средине објављује Годишњи план расписивања јавног конкурса за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2020. години.

Годишњи план расписивања јавног конкурса можете преузети овде. (више…)

20. јануара 2020.

Током 2019. године Министарство заштите животне средине је реaлизовало два пројекта који се односе на испитивање квалитета и стања земљишта.

Завршни извештај пројекта „Утврђивање природног фона појединих штетних и опасних материја у земљишту на територији источне Србије” се налазе на линку:

Завршни извештај пројекта „Утврђивање осетљивости земљишта на територији градова Лозница и Ваљево и општина Мионица, Лајковац и Коцељева на процес ацидификације у Републици Србији, са мерама за побољшање стања ” се налазе на линку. (више…)

17. јануара 2020.

Министар заштите животне средине Горан Триван и амбасадорка Уједињеног Краљевства у Републици Србији Шан Меклауд разговарали су данас о приоритетним питањима у области заштите животне средине у нашој земљи, могућностима сарадње у овој области, разменили искуства у погледу решавања проблема загађења ваздуха и разменили мишљења о питањима климатских промена у региону и свету. (више…)

17. јануара 2020.

У циљу повећања пошумљености територије Републике Србије Министарство заштите животне средине расписује конкурс за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије (у даљем тексту: Зелени фонд), за пошумљавање у 2020. години, у складу са условима утврђеним Уредбом о ближим условима кoje мoрajу дa испуњaвajу кoрисници срeдстaвa, услoви и нaчин рaспoдeлe срeдстaвa, критeриjуми и мeрилa зa oцeњивaњe зaхтeвa зa рaспoдeлу срeдстaвa, нaчин прaћeњa кoришћeњa срeдстaвa и угoвoрeних прaвa и oбaвeзa, кao и другa питaњa oд знaчaja зa дoдeљивaњe и кoришћeњe срeдстaвa Зeлeнoг фoндa Рeпубликe Србиje („Службени гласник РС”, број 25/18) и Правилником о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18). (више…)

16. јануара 2020.

Mинистар заштите животне средине Горан Триван у присуству председнице Владе Републике Србије Ане Брнабић, шефа Делегације Европске уније амбасадора Сема Фабриција и председника општине Рашка Игњата Ракитића, обишао је данас контролну зграду и постројења у фабрици за прераду отпадних вода у Рашкој.

Постројење за пречишћавање отпадних вода у селу Рвати код Рашке изграђено је у оквиру пројекта које је финансирано из претприступних фондова Европске уније, а који обухвата изградњу главног канализационог колектора, обнову и проширење канализационе мреже и реконструкцију цевовода за снабдевање сировом водом, за шта је уложено преко шест милиона евра. (више…)

16. јануара 2020.

Србија се налази у региону који има проблем са аерозагађењем, посебно у градовима. И не од јуче.То траје десетину година. Највећи загађивачи ваздуха у зимским месецима су термоенергетски и индустријски сектор, градске топлане, и нарочито индивидуалне котларнице и саобраћај. Проблем ерозагађења додатно усложњавају и географски и микроклиматски услови, недостатак ветрова, кошаве, кише. (више…)

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Агенција за заштиту животне средине Републички хидрометеоролошки завод Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије Завод за заштиту природе Србије