Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. октобра 2020.

Одлазећи министар заштите животне средине Горан Триван обавио је примопредају дужности са новом ресорном министарком Иреном Вујовић.

Горан Триван је министарки Вујовић предао извештаје о завршеним, започетим и планираним пројектима, као и о постављеним циљевима и будућим обавезама. (више…)

28. октобра 2020.

Министар заштите животне средине Горан Триван обратио се синоћ новинарима, када је представио најзначајније резултате у протеклом трогодишњем раду Министарствa и назначио главне изазове који предстоје у овој области.

Триван је указао да је Министарство постигло изузетне помаке у заштити животне средине, уз подршку и помоћ представника цивилног друштва и медија, који су допринели да екологија као тема коначно добије право грађанства. (више…)

22. октобра 2020.

Министарство заштите животне средине је у сарадњи са Архус центром Нови Београд, а уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, организовало консултативни састанак о спровођењу Архуске конвенције у Републици Србији. (више…)

15. октобра 2020.

Министар заштите животне средине Горан Триван учествовао је на 41. Међународној конференцији „ Водовод и канализација `20“ која се 14. и 15. октобра одржава у Краљеву. Комференција кроз различите сесије разматра истраживачко-развојна, техничко-технолошка, економска, законска и друга актуелна питања из области снабдевања водом. (више…)

15. октобра 2020.

Министарство заштите животне средине је у сарадњи са Архус центром Нови Сад и уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији одржало јавне консултације о Предлогу 4. националног извештаја о спровођењу Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција), у складу са обавезама које Република Србија има као чланица Конвенције. (више…)

12. октобра 2020.

Министарство заштите животне средине верује да државни програм „Србија 2025“ представља Српски „New deal“ који има снагу да заправо буде део Европског Зеленог договора и зеленог опоравка.

Овај стратешки пројекат може бити ренесанса Србије, не само у еколошком смислу.

Министарство заштите животне средине је већ по оснивању 2017. године јасно формулисало примарни циљ – решавање вишедеценијског проблема загађивања вода  Србије, дакле, изградњу постројења за прераду отпадних вода и регионалних центара за управљање комуналним  отпадом. (више…)

9. октобра 2020.

Министар заштите животне средине Горан Триван, у својству потпредседника Скупштине УН за животну средину (УНЕА), учествовао је данас на видео седници овог највишег глобалног тела за одлуке о животној средини, посвећене припремама Петог заседања УНЕА на тему„Јачање активности у области заштите природе како би се постигли циљеви одрживог развоја“, која ће бити одржана фебруара 2021. године у Најробију, Кенија. (више…)

7. октобра 2020.

У јеку јесење сезоне пољопривредних радова у Србији актуелно је уклањање остатака стрног жита или кукурузовине на њивама, због чега Министарство заштите животне средине још једном упозорава на велику штетност и погубне последице паљења стрњике на њивама, и подсећа на неопходност примене ефикасних, корисних и сигурних метода заоравања жетвених остатака. (више…)

7. октобра 2020.

Законом о накнадама за коришћење јавних добара прописане су, између осталих, накнаде за загађивање животне средине и накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.

 Обвезници плаћања накнаде за загађивање животне средине у складу са наведеним законом су:

1) лица које узрокује загађивање животне средине емисијама СО2, НО2 односно прашкастим материјама из постројења, појединачних извора емисија, за које се издаје интегрисана дозвола, односно прашкастим материјама из асфалтних база;

2) произвођачи, односно одлагач опасног отпада за постројења за која се издаје интегрисана дозвола;

3) јавна комунална предузећа, правна лица и предузетници, која управљају комуналним отпадом. (више…)

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Агенција за заштиту животне средине Републички хидрометеоролошки завод Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије Завод за заштиту природе Србије