Помоћници министра

Александра Имширагић Ђурић

Сектор за управљање животном средином

Адреса: Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
Тел. 011/323-2571
e-адреса: aleksandra.imsiragic@ekologija.gov.rs

Јасмина Јовић

Сектор за заштиту природе и климатске промене

Адреса: Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
Тел. 011/313-1359
e-адреса: jasmina.jovic@ekologija.gov.rs

Сандра Докић

Сектор за стратеско планирање, пројекте, међународну сарадњу и европске
интеграције

Адреса: Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
Тел. 011/313-2936
e-адреса: sandra.dokic@ekologija.gov.rs

Филип Абрамовић

Сектор за отпад и отпадне воде

Адреса: Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
Тел. 011/313-2572
e-адреса: filip.abramovic@ekologija.gov.rs

Дејан Фурјановић

Сектор за надзор и превентивно деловање у животној средини

Адреса: Омладинских бригада 1,
11070 Нови Београд
Тел. 011/228-5089
e-адреса: dejan.furjanovic@ekologija.gov.rs