Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце

Одбор за привреду и финансије Владе Републике Србије, на седници од 08. децембра 2021. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе о Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце (у даљем тексту: Нацрт закона), 05 Број: 011-11476/2021.

Закључак са Програмом јавне расправе можете преузети овде.

 

Министарство заштитe животне средине позива представнике државних органа и организација, привредних субјеката, пословних удружења, стручне јавности, међународних организација, организација цивилног друштва и друга заинтересована лица у области заштите животне средине да дају своје коментаре, сугестије и предлоге на Нацрт закона.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 10. до 29. децембра 2021. године.

Јавну расправу о Нацрту закона организоваће Министарство заштите животне средине у виду презентације и консултација на стручној јавној расправи која ће се одржати путем видео конференције дана 21. децембра 2021. године са почетком у 10:30 часова о чему ће јавност бити благовремено обавештена. 

Текст Нацрта закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце, као и oбразложење и остале прилоге можете преузети овде.

Програм јавне расправе о Нацрту закона, са текстом Нацрта закона и прилозима, објављује се на веб презентацији Министарства заштите животне средине и Порталу е-управе.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству заштите животне средине на Обрасцу за коментаре, који можете преузети овде или путем електронске поште на e-mail адресу: hemijski.udesi @ekologija.gov.rs или поштом на адресу Министарство заштите животне средине – Сектор за управљање животном средином, Омладинских бригада 1, 11070 Београд,  са назнаком: „Јавна расправа -  Нацрт закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце”.