Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 08. decembra 2021. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave o Nacrtu zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance (u daljem tekstu: Nacrt zakona), 05 Broj: 011-11476/2021.

Zaključak sa Programom javne rasprave možete preuzeti ovde.

 

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva predstavnike državnih organa i organizacija, privrednih subjekata, poslovnih udruženja, stručne javnosti, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva i druga zainteresovana lica u oblasti zaštite životne sredine da daju svoje komentare, sugestije i predloge na Nacrt zakona.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 10. do 29. decembra 2021. godine.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona organizovaće Ministarstvo zaštite životne sredine u vidu prezentacije i konsultacija na stručnoj javnoj raspravi koja će se održati putem video konferencije dana 21. decembra 2021. godine sa početkom u 10:30 časova o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena. 

Tekst Nacrta zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance, kao i obrazloženje i ostale priloge možete preuzeti ovde.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona, sa tekstom Nacrta zakona i prilozima, objavljuje se na veb prezentaciji Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-uprave.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare, koji možete preuzeti ovde ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: hemijski.udesi @ekologija.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine – Sektor za upravljanje životnom sredinom, Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd,  sa naznakom: „Javna rasprava -  Nacrt zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance”.