Zaštita od nejonizujućih zračenja

Postupci za dobijanje rešenja kojima se ovlašćuju pravna lica za vršenje poslova

I – Postupak za dobijanje rešenja kojima se ovlašćuju pravna lica za vršenje poslova ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u živo

12.02.2021.

Postupak za dobijanje rešenja – korišćenje izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa

Ministarstvo zaštite životne sredine izdaje rešenje na osnovu kojeg privredno društvo, preduzeće, drugo pravno lice i preduzetnik može koristiti izvor nejonizujućih zrače

12.02.2021.