Зелена градњa доноси еколошке и економске бенефите

Зелена градњa доноси еколошке и економске бенефите

Министар заштите животне средине Горан Триван казао је данас да ће животна средина бити замајац развоја јер Србија, као и многе друге земље које су на истом степену развоја, располаже великом количином могућности и начина да реши питање  отпада преквалификујући га у ресурс.

Триван је на Конференцији Савета зелене градње Србије навео да 39 посто емисија штетних гасова са ефектом стаклене баште производе различити грађевински објекти у свим фазама, од пројектовања, коришћених материјала, технологија и извора енергије до до одржавања и рушења, указујући да су могуће трансформације ове области у правцу  одговорног односа према животној средини и изазовима климатских промена.

„Применом европских и светских стандарда у зеленој градњи, рециклажом објеката, коришћењем  обновљивих извора енергије, сунца, ветра, воде а најпре биомасе остварићемо еколошке и економске бенефите“, рекао је министар и упозорио да је неискоришћени обновљиви извор енергије биомаса која гори у неодговорној и по животну средину штетној пракси спаљивања стрњике. Министар је казао да је зеленој градњи, која је у нашој земљи на почетку,  важна  подршка ресорних министарстава, привредних комора, нашег научног и стручног кадра како би, ослоњена на примену најбољих европских и светских  стандарда, искуства и праксе у овој области, могла допринети  трансформацији друштва у еколошки прихватљиво.

Триван је рекао да је на путу ка Европској унији важно да  читаво друштво, јавни и цивилни сектор и грађани уводе еколошке принципе и зелене праксе настојећи да праве што плићи еколошки отисак свесни опасности од климатске кризе, губитка биодиверзитета и других изазова за животну средину. Он је указао да је Србија на добром путу да донесе стратешко-законодавни оквир борбе са климатским променама и да ће се све секторске политике морати ускладити са Законом о климатским променама који ће се усвојити до краја године.

Конференцију под називом „Како градимо сутра?”, организовао је Савет зелене градње Србије, као национални члан Светског савета зелене градње (WorldGBC) и део регионалне мреже Европе (ERN), уоквиру Светске недеље зелене градње која се обележава последње недеље септембра. Тема овогодишње кампање усмерена је на јачање свести о емисијама угљен-диоксида у свим фазама животног циклуса зграда и могућим  трансформацијама у свим секторима грађевинарства  у правцу зелене градње.