Zelena gradnja donosi ekološke i ekonomske benefite

Zelena gradnja donosi ekološke i ekonomske benefite

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan kazao je danas da će životna sredina biti zamajac razvoja jer Srbija, kao i mnoge druge zemlje koje su na istom stepenu razvoja, raspolaže velikom količinom mogućnosti i načina da reši pitanje  otpada prekvalifikujući ga u resurs.

Trivan je na Konferenciji Saveta zelene gradnje Srbije naveo da 39 posto emisija štetnih gasova sa efektom staklene bašte proizvode različiti građevinski objekti u svim fazama, od projektovanja, korišćenih materijala, tehnologija i izvora energije do do održavanja i rušenja, ukazujući da su moguće transformacije ove oblasti u pravcu  odgovornog odnosa prema životnoj sredini i izazovima klimatskih promena.

„Primenom evropskih i svetskih standarda u zelenoj gradnji, reciklažom objekata, korišćenjem  obnovljivih izvora energije, sunca, vetra, vode a najpre biomase ostvarićemo ekološke i ekonomske benefite“, rekao je ministar i upozorio da je neiskorišćeni obnovljivi izvor energije biomasa koja gori u neodgovornoj i po životnu sredinu štetnoj praksi spaljivanja strnjike. Ministar je kazao da je zelenoj gradnji, koja je u našoj zemlji na početku,  važna  podrška resornih ministarstava, privrednih komora, našeg naučnog i stručnog kadra kako bi, oslonjena na primenu najboljih evropskih i svetskih  standarda, iskustva i prakse u ovoj oblasti, mogla doprineti  transformaciji društva u ekološki prihvatljivo.

Trivan je rekao da je na putu ka Evropskoj uniji važno da  čitavo društvo, javni i civilni sektor i građani uvode ekološke principe i zelene prakse nastojeći da prave što plići ekološki otisak svesni opasnosti od klimatske krize, gubitka biodiverziteta i drugih izazova za životnu sredinu. On je ukazao da je Srbija na dobrom putu da donese strateško-zakonodavni okvir borbe sa klimatskim promenama i da će se sve sektorske politike morati uskladiti sa Zakonom o klimatskim promenama koji će se usvojiti do kraja godine.

Konferenciju pod nazivom „Kako gradimo sutra?”, organizovao je Savet zelene gradnje Srbije, kao nacionalni član Svetskog saveta zelene gradnje (WorldGBC) i deo regionalne mreže Evrope (ERN), uokviru Svetske nedelje zelene gradnje koja se obeležava poslednje nedelje septembra. Tema ovogodišnje kampanje usmerena je na jačanje svesti o emisijama ugljen-dioksida u svim fazama životnog ciklusa zgrada i mogućim  transformacijama u svim sektorima građevinarstva  u pravcu zelene gradnje.