Усвојен Програм развоја циркуларне економије у Републици Србији са акционим планом

Усвојен Програм развоја циркуларне економије у Републици Србији са акционим планом

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници Програм развоја циркуларне економије у Републици Србији за период од 2022. до 2024. године. Овај документ јавне политике за област циркуларне економије садржи и Акциони план са једним општим и пет посебних циљева, којима су дефинисане мере и активности које ће се спроводити до краја 2024. године.

 

Општи циљ је стварање подстицајног окружења за развој циркуларне економије у циљу подршке зеленој транзицији у Републици Србији. Међу посебним циљевима програма је подршка привредним субјектима за унапређење ефикасности производње, кроз примену нових технологија, енергетску ефикасност, коришћење обновљивих извора енергије и материјала. Предвиђена је и подршка локалним самоуправама у изради локалних мапа пута за циркуларну економију, што ће допринети формирању одрживих заједница. Такође, међу приоритетима су и подстицање примене зелених јавних набавки и добровољних инструмената из области заштите животне средине, едукација релевантних заинтересованих страна (медији, школе, универзитети, потрошачи), оснаживање сарадње пословног и академског сектора за иновације које доприносе циркуларној економији, као и увођење нових предмета у циљу примене концепта циркуларне економије у студијске програме на основним и мастер академским или струковним студијама.

Процес транзиције на циркуларну економију захтева системски приступ, коришћење потенцијала истраживања, иновације и дигитализацију, као и повезивање свих заинтересованих страна и њихову дугорочну сарадњу. Зелена транзиција представља дугорочан процес, а овим документом се поставља стратешки темељ за примену циркуларне економије као алата за достизање одрживог развоја и смањења климатских промена.