Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон)

Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон)

Влада Републике Србије донела је Уредбу о условима и начину спровођења субвенционисане куповинe нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон), која је објављена у Службеном гласнику број 132/21 од 31. децембра 2021. године

Овом уредбом  подстиче се коришћење еколошки прихватљивог вида транспорта, у оквиру спровођења мера за побољшање квалитета ваздуха и у циљу унапређења квалитета животне средине.

Уредбом се прописује да право на субвенционисану куповину возила имају правна лица, предузетници и физичка лица.

Право на субвенционисану куповину возила немају правна лица и предузетници који су остварили, односно који остваре право на субвенционисану набавку путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза, у складу са прописом којим се уређују услови и начин спровођења субвенционисане набавке путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза.

Подстицајна средства  у 2022. години додељују се до износа од 150.000.000,00 динара.

Субвенционисана куповина  возила спроводи се исплатом следећих износа:

- за возила врсте L1 и L2 (мопед и лаки трицикл), 250 евра у динарској противвредности по средњем дневном курсу Народне банке Србије, на дан уплате купопродајне цене;

- за возила врсте L3 – L7 (мотоцикли),  500 евра у динарској противвредности по званичном средњем дневном курсу Народне банке Србије, на дан уплате купопродајне цене;

- за возила врсте М1 и N1 (путничко возило са највише девет седишта и лако теретно возило) искључиво на електрични погон, 5.000 евра у динарској противвредности по званичном средњем дневном курсу Народне банке Србије, на дан уплате купопродајне цене;

- за возила врсте М1 и N1 која покреће, уз мотор са унутрашњим сагоревањем и електрични погон тако да возило може без активирања мотора са унутрашњим сагоревањем одређено време самостално да се креће искључиво на електрични погон, уз обавезу да поседује спољни прикључак за струју односно да се пуњење батерија може остварити и из спољног извора електричне енергије (PHEV Plug In Hybrid Electric Vehicle), као и за електрична возила са уграђеним саставом за продужење аутономије кретања (range extender) са емисијама CO2/km до највише 50 g/km, 3500 евра у динарској противвредности по званичном средњем дневном курсу Народне банке Србије, на дан уплате купопродајне цене;

- за возила врсте М1 и N1 која покреће хибридни погон који уз мотор са унутрашњим сагоревањем има барем један електрични мотор и може да се без активирања мотора са унутрашњим сагоревањем одређено време самостално креће искључиво на електрични погон, при чему се производња електричне енергије за допуну батерија обавља унутар самог возила, са емисијама CO2 до највише 140 g/km, 2500 евра у динарској противвредности по званичном средњем дневном курсу Народне банке Србије, на дан уплате купопродајне цене.

Уредбом је у односу на начин куповине возила прописан и поступак уплате субвенција,  прописано да се захтев за доделу субвенција подноси Министарству заштите животне средине, на обрасцу који је саставни део уредбе.

Детаљни текст Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане куповине нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон) може се погледати ОВДЕ

Захтев за субвенционисану куповину новог возила у складу са овом уредбом можете преузети ОВДЕ

Овом приликом Министарство заштите животне средине поново апелује на све дражавне органе и органе јединица локалних самоуправа да дају свој пуни допринос у складу са својим надлежностима у борби за бољи квалитет ваздуха и здравију животну средину.