Саопштење

Саопштење

Изношењем неистина у појединим медијима о наводном доласку инспекције Бернске конвенције на Каменичку Аду и Шодрош, представници НВО „Свет и Дунав“ обманули су јавност злоупотребљавајући међународне институције и Конвенцију чији је Србија потписник.

Не улазећи у мотиве оваквих инсинуација, које представници поменуте Невладине организације представљају као одлуке Бироа Бернске Конвенције, у обавези смо да упознамо јавност о следећим чињеницама.

Министарство заштите животне средине је у својству надлежног органа који прати спровођење Бернске конвенције за Републику Србију, послало 14. јула  опсежан одговор Секретаријату Бернске конвенције поводом жалбе НВО „Свет и Дунав“ за наводно уништење станишта на подручју Новог Сада због предложене изградње инфраструктурних објеката. Одговор је обухватио изјашњења надлежних органа и организација на републичком, регионалном и локалном нивоу, из чега се јасно може видети да није прекршена ниједна потписана конвенција и декларација и да је поступак урађен у складу са процедуром достављања одговора Секретаријату Бернске конвенције.

Процес по овом предмету Биро Бернске конвенције је отворио на својој седници одржаној 15. и 16. септембру у Стразбуру. У званичном обавештењу Секретаријата Бернске конвенције које је данас стигло на адресу министарства, јасно је наведено да се одлука Бироа по овом питању може очекивати почетком октобра и да ће бити достављена обема странама, и Министарству заштите животне средине и подносиоцу захтева НВО „Свет и Дунав“.

Из свега наведеног јасно је да су наводи о доласку инспекције Бернске конвенције на Каменичку Аду и Шодрош познати само појединцима који су такве информације доставили медијима и који очигледно покушавају да  самоницијативно креирају процедуре Бироа Бернске Конвенције, не поштујући притом ни међународну Конвенцију о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта коју је потврдила Република Србија, али ни међународне институције које се старају о њеном спровођењу.