Saopštenje

Saopštenje

Iznošenjem neistina u pojedinim medijima o navodnom dolasku inspekcije Bernske konvencije na Kameničku Adu i Šodroš, predstavnici NVO „Svet i Dunav“ obmanuli su javnost zloupotrebljavajući međunarodne institucije i Konvenciju čiji je Srbija potpisnik.

Ne ulazeći u motive ovakvih insinuacija, koje predstavnici pomenute Nevladine organizacije predstavljaju kao odluke Biroa Bernske Konvencije, u obavezi smo da upoznamo javnost o sledećim činjenicama.

Ministarstvo zaštite životne sredine je u svojstvu nadležnog organa koji prati sprovođenje Bernske konvencije za Republiku Srbiju, poslalo 14. jula  opsežan odgovor Sekretarijatu Bernske konvencije povodom žalbe NVO „Svet i Dunav“ za navodno uništenje staništa na području Novog Sada zbog predložene izgradnje infrastrukturnih objekata. Odgovor je obuhvatio izjašnjenja nadležnih organa i organizacija na republičkom, regionalnom i lokalnom nivou, iz čega se jasno može videti da nije prekršena nijedna potpisana konvencija i deklaracija i da je postupak urađen u skladu sa procedurom dostavljanja odgovora Sekretarijatu Bernske konvencije.

Proces po ovom predmetu Biro Bernske konvencije je otvorio na svojoj sednici održanoj 15. i 16. septembru u Strazburu. U zvaničnom obaveštenju Sekretarijata Bernske konvencije koje je danas stiglo na adresu ministarstva, jasno je navedeno da se odluka Biroa po ovom pitanju može očekivati početkom oktobra i da će biti dostavljena obema stranama, i Ministarstvu zaštite životne sredine i podnosiocu zahteva NVO „Svet i Dunav“.

Iz svega navedenog jasno je da su navodi o dolasku inspekcije Bernske konvencije na Kameničku Adu i Šodroš poznati samo pojedincima koji su takve informacije dostavili medijima i koji očigledno pokušavaju da  samonicijativno kreiraju procedure Biroa Bernske Konvencije, ne poštujući pritom ni međunarodnu Konvenciju o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa koju je potvrdila Republika Srbija, ali ni međunarodne institucije koje se staraju o njenom sprovođenju.