Пријава за привредни преступ због угинућа рибе у општини Ариље

Reka

Пријава за привредни преступ због угинућа рибе у општини Ариље

По пријави угинућа рибе из реке Моравица у општини Ариље, републичка инспекција заштите животне средине изашла је на терен у најкраћем року и констатовала да је до угинућа рибе дошло 07. августа 2022. године, јер је мини хидроелектрана „Брусник“ испуштала велику количину воде из акумулације.

Због уочене незаконитости, односно испуштања воде из акумулације, инспекција заштите животне средине поднеће пријаву за привредни преступ против мини хидроелектране „Брусник“.

reka

Пријаву за привредни преступ поднеће и корисник рибарског подручја ,,Западна Морава,, - „Balkan Eco Team“ из Пријепоља, који ће такође захтевати од привредног субјекта накнаду штете у складу са Правилником о начину одређивања и висини накнаде штете нанете рибљем фонду, донетим од стране Министарства заштите животне средине.

Корисник рибарског подручја извршио је контролу риболовне воде по налогу републичке инспекције за рибарство Министарства заштите животне средине, а ванредни надзор мини хидроелектране „Бресник“ извршила је и водна инспекција Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.