ПОЗИВ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОТРЕБА У ВЕЗИ СА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2023. ГОДИНИ КОЈА ЋЕ СЕ ДАВАТИ НА КОРИШЋЕЊЕ

ПОЗИВ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОТРЕБА У ВЕЗИ СА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2023. ГОДИНИ КОЈА ЋЕ СЕ ДАВАТИ НА КОРИШЋЕЊЕ

Министарство заштите животне средине позива јединице локалне самоуправе да доставе пријаву са подацима о својим потребама у вези са опремом за сакупљање отпада у циљу унапређења и заштите животне средине.

Потребно је доставити Списак потреба са следећим информацијама:

  • модел и врста опреме,
  • потребну количину опреме,
  • напомену са колико исправних/неисправних камиона ЈЛС располаже, или навести податак уколико ЈЛС не располаже ни са једним камионом, или навести податак да имају Јавно- приватно партнерство, и то све у табели која се налази у прилогу ОВДЕ.

На основу достављених пријава у 2023. години, даваће се на коришћење опрема за сакупљање отпада у циљу унапређења и заштите животне средине локалним самоуправама.

Пријаве са неопходним подацима доставити до петка 13.01.2023. године до 10 сати, на емаил адресу: eko.kabinet@eko.gov.rs